İskenderiye Patrikhanesi, Katolik Kilisesinin beş büyük patrikhanesinden biridir (diğerleri Antakya, Roma, Kudüs ve İstanbul). 1219'da kurulan bir latin patrikliği, 19. yüzyılda salt onursal bir unvan haline haline geldi ve 1964'te büsbütün kaldırıldı.

İskenderiye Latin Patrikhanesi

İskenderiye Patrikhanesi, Katolik Kilisesinin beş büyük patrikhanesinden biridir (diğerleri Antakya, Roma, Kudüs ve İstanbul). 1219'da kurulan bir latin patrikliği, 19. yüzyılda salt onursal bir unvan haline haline geldi ve 1964'te büsbütün kaldırıldı. Tarihin çeşitli olayları nedeniyle, monofizit görüşleri benimseyenler İskenderiye Kıpti Kilisesi'ni kurmuşlardır. Roma ile aynı görüşü paylaşanlar "İskenderiye Latin Patrikhanesi" çatısında altında inançlarını sürdürmüşleridr..

Yanıtlar