Iski

Kısaca: İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1981 yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuştur ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmış olan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır. ...devamı ☟

iski
Iski

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 1981 yılında 2560 Sayılı Kanunla İstanbul Valiliği denetiminde kurulmuştur ve 1984 yılında 3009 sayılı kanunla İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine alınmış olan, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün hizmetleri, Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanıyla sınırlıdır.

Ancak şehrin faydalandığı su kaynaklarının bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları haricinde olması sebebiyle, İSKİ'nin görev alanı Bakanlar Kurulu kararıyla, Doğu'da Kocaeli Vilayetine bağlı Darıca Beldesi, Doğusundaki Orhanlı beldesi, Kuzeyde Şile ilçesi, Batı'da Büyükçekmece, Çatalca ilçeleri ve Istranca Dereleri havzalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İSKİ, halihazırda memur ve işçi olarak toplam 6829 çalışanıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, bağımsız bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluştur.

İSKİ'nin Görev ve Yetkileri Şunlardır:

İçme ve kullanma suyunun her türlü yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için, kaynaklardan müşteriye ulaşınıcaya kadar her türlü tesisin, etüd ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere görev tesisleri kurmak veya kurdurtmak, kurulu olanları devralıp işletmek, bakım ve on arımlarını yapmak.

Kullanılmış sularla, yağmur sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir şekilde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan faydalanılması için, gerekli her türlü tesisin etüd ve projesini hazırlamak veya hazırlatmak.

Bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve sanayi atıklarıyla kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konularda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak.

Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda, hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki her türlü yetkiyi kullanmak.

Her türlü menkul ve gayri menkul malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, İSKİ'nin hizmetleri ile ilgili tesisleri doğrudan doğruya veya kamu ve özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek. Bu gaye ile kurulmuş ya da kurulmakta olan tesislere iştirak etmek.

Kuruluş gayesine matuf çalışmaların gerekli kılması halinde, her türlü gayri menkul malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakkını yerine getirmektir.

Linkler

http://www.iski.gov.tr/

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

iski Resimleri

İSKİ
1 yıl önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (kısaca İSKİ), 1981 yılında kuruldu ve 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi altına alındı. Ayrıca...

Halil Bezmen
5 yıl önce

Bezmen (d. 1939, İstanbul), Türk iş insanı, yazar. Özellikle Türk kamuoyunda İSKİ dolandırıcılığı iddialarının ardından tarihi eser kaçakçılığı ve vergi kaçırmak...

Nurettin Sözen
1 yıl önce

(T1 hattı) seferleri başlatıldı. Bunlara rağmen 1993 yılında patlak veren İSKİ Skandalı, belediye ile işçiler arasındaki sorunlara bağlı olarak yaşanan...

Nurettin Sözen, 1937, 1978, 1982, 1983, 1989, 1994, 2002, 27 Mart, 28 Mart, Bedrettin Dalan
Recai Berber
1 yıl önce

kurumlar konusunda incelemelerde bulunmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı, Özel sektörde mali koordinatörlük ve yönetim kurulu...

1993'te Türkiye
5 yıl önce

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı: İSKİ skandalı. 1993 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finali, 1993 Eurovision...

Esenyalı, Pendik
1 yıl önce

vardır. Ayrıca bu sınırda Tuzla Tersanesi'nin bir bölümü yer almaktadır. Şu anda İski'nin depo olarak kullandığı bir tepe de bu semtte yer almaktadır....

Melen Çayı
1 yıl önce

ilçesinde olması, Düzce'den sular altında hiçbir köy kalmamasına rağmen İSKİ projenin Düzce'de bulunduğunu işlemektedir. Melen çayı Yığılca ilçe sınırları...

Melen Çayı, 2001, Akarsu, Belde, Coğrafya, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kocaali, Sakarya, Melen, Kocaali, Rafting, Sakarya, Taslak
Küresel uydu seyrüsefer sistemi
5 yıl önce

(TUSAGA-Aktif) olarak adlandırılmıştır. Ayrıca tüm İstanbul’u kapsayan, İSKİ Genel Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü tarafından, GNSS teknolojilerini gerçek...