İskit Türkçesi, doğuda Saka, batıda İskit adlarıyla evrimlenen, Ural Altay Dil Ailesine mensup olan Türkçenin antik bir şivesidir. İskit Türkçesi Antik Türkçenin en önemli temsilcilerinden biridir.

İSKİTÇE

İSKİTÇE ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İskit dilleri

İlgili konuları ara

Yanıtlar