--}}

İSKİT GÖÇLERİ

Düzenle|Ekim 2007

Tarihi belli olmayan, çok erken dönemlerde Hindistan, Afganistan ve İran`ın kuzeyinde ki bölgelerden başlayan göç dalgaları ilkin Orta Asya içlerine, ardından Batıya ve Hazar denizinin kuzeyine yöneldi. Ardından tüm bozkırı boydan boya Ari dilli bu yarı göçebe kavimler kapladılar.

Kendi yurtlarını savaşlar, kuraklık, vb. çeşitli sebeplerden terk eden, bu göçebeler yurtlarını - adeta bir kaplumbağa gibi- sırtlarında taşıdılar. Verimli buldukları yörelere yerleşerek, kendi uygarlıklarını yarattılar.

Tarihi İskit/Saka yurdu göçten sonra doğuda Pamir dağlarından batıda Macaristan ovalarına kadar uzanmaktadır. Bir dönem Kuzey Afrika`ya uzanan İskit istila dalgaları, kuzeyde de her zaman kalıcı bir iz bıraktığı Ukrayna ve Rusya`nın geniş toprakları üzerinden Polonya`ya kadar uzanmıştır.

Kaynak: ASYA VE AVRUPA ULUSLARININ ETNİK ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR HALKA:İSKİTLER

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.