İSKİT GÖÇLERİ

Düzenle|Ekim 2007

Tarihi belli olmayan, çok erken dönemlerde Hindistan, Afganistan ve İran`ın kuzeyinde ki bölgelerden başlayan göç dalgaları ilkin Orta Asya içlerine, ardından Batıya ve Hazar denizinin kuzeyine yöneldi. Ardından tüm bozkırı boydan boya Ari dilli bu yarı göçebe kavimler kapladılar.

Kendi yurtlarını savaşlar, kuraklık, vb. çeşitli sebeplerden terk eden, bu göçebeler yurtlarını - adeta bir kaplumbağa gibi- sırtlarında taşıdılar. Verimli buldukları yörelere yerleşerek, kendi uygarlıklarını yarattılar.

Tarihi İskit/Saka yurdu göçten sonra doğuda Pamir dağlarından batıda Macaristan ovalarına kadar uzanmaktadır. Bir dönem Kuzey Afrika`ya uzanan İskit istila dalgaları, kuzeyde de her zaman kalıcı bir iz bıraktığı Ukrayna ve Rusya`nın geniş toprakları üzerinden Polonya`ya kadar uzanmıştır.

Kaynak: ASYA VE AVRUPA ULUSLARININ ETNİK ŞEKİLLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR HALKA:İSKİTLER

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İSKİT GÖÇLERİ ilgili konular

 • Iskit

  İskitler (Skythler, Sakalar), MÖ 8. yüzyıl MÖ 3. yüzyıl arasında Avrupa'nın doğusu (Kırım ve Pontik Bozkırlar) ile Orta Asya'da, Tanrı D
 • Iskitçe

  İskit Türkçesi, doğuda Saka, batıda İskit adlarıyla evrimlenen, Ural Altay Dil Ailesine mensup olan Türkçenin antik bir şivesidir. İskit T
 • Saka İskit Türk Devleti

  Saka İskit Türk Devleti, doğu kaynaklarında Saka, batı kaynaklarında İskit olarak bilinen bu devlet, Avrasya'da kurulmuş ilk Türk devletidir.
 • Artvin tarihi

  Artvin çok eski bir yerleşim yeridir. M.Ö. 3000 yıllarında Orta Asya’dan göç ile gelen Türk kavimlerinden Hurriler, Artvin’e yerleştiler.
 • İskitler

  M.Ö. sekizinci ve yedinci yüzyıllarda Orta Asyadan güney Rusyaya göç ederek M.Ö. 6. yüzyılda Tuna-Volga ırmakları arasındaki geniş bölge
 • İskit dilleri

  İskit Türkçesi, doğuda Saka, batıda İskit adlarıyla evrimlenen, Ural Altay Dil Ailesine mensup olan Türkçenin antik bir şivesidir. İskit T
 • Papay

  Papay, Türk, Altay ve İskit mitolojilerinde Yıldırım Tanrısı.
 • Yeni dünya, mübadele, beyin, işçi göçleri ile ilgili araştırma

  yeni dünya göçleri mübadele göleri beyin göçleri işçi göçleri ile ilgili odev verdi hoca yardımcı kitapta yok bende nettende bulamadım y