Iskonto

Kısaca: Alm. Diskont, Fr. Escompte, İng. ...devamı ☟

Alm. Diskont, Fr. Escompte, İng. Discount. Bir bedelin ödenmesi sırasında yapılan indirim. Bankacılıkta iskonto, vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar olan kısmın faizi düşüldükten sonra kalanının ödenmesi şeklinde uygulanan bir kredi türüdür. Bu işlemdeki kesintiye iskonto, krediye ise iskonto kredisi denir. Ticarette ise, satış iskontosu yaygındır. Satış iskontosu, peşin alındığı veya belli şartlara uyulduğu takdirde mal bedelinden yapılan bir indirimdir. İşletmeler bu yoldan satış hızını arttırmış olurlar. Bu bakımdan, peşin iskontosu, miktar iskontosu, mevsim iskontosu, grup iskontosu, müşteri iskontosu, vb. çeşitli iskonto şekilleri görülür.

Bir malı taksitle satın alan bir kimse, satıcıya ilerideki tarihlerde ödeyeceği miktarları gösteren borç senetleri verir. Satıcı bu senetleri bankaya “iskonto ettirerek” yani belli bir faiz oranı üzerinden daha az bir kısmını daha önceden tahsil ederek tutarını alır. Müşteri, daha sonra banka tarafından kendisine gönderilen senetleri vadesi geldiğinde bankaya öder. Böylece bir finansman ve kredi imkanı doğmuş olur.

Bankacılık açısından iskonto teminatı kuvvetli bir kredi sayılır. Zira, işlemin arkasında gerçek bir ticari ilişki yatmaktadır. Ancak, uygulamada, arkasında gerçek bir alışveriş bulunmayan “hatır senetleri”de bankalarca iskonto edilebilmektedir. İskonto senetleri, Avrupalı spekülatörlerin bulduğu bir kredi aracıdır.

iskonto

1. anlamı İndirim.
2. anlamı Süresi dolmamış bir senedin, faiz ve komisyonu düşürülerek karşılığından eksiğine alınması, kırdırma.
3. anlamı Senedin saymaca değeri üzerinden yapılan indirim.
4. anlamı teklifsiz konuşmada Söz için bir bölümünü söylenmemiş sayma:
"Bu sözleri iskonto ile dinle."- .

iskonto

Türkçe iskonto kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. discount, allowance, reduction, purchase discount

iskonto

- ıskonto.

iskonto

Türkçe iskonto kelimesinin Almanca karşılığı.
Diskont, Nachlaß, Rabatt, Skonto, Vergünstigung

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Forfaiting
1 yıl önce

uzmanlaşmış bir finans kuruluşu (forfaiter) tarafından satın alınarak iskonto edilmesidir. Latincede alacak hakkının kayıtsız ve şartsız olarak teslim...

Forfaiting, Banka, Ekonomi, Finans, Taslak
Kıymetli evrak
1 yıl önce

içeren senetler ; Kuponlar Kamu güvenliğine sahip olup olmama bakımından İskonto esasına dayalı olup olmama Düzenlenmelerine sebep olan hukuki işleme olan...

Kıymetli evrak, Kıymetli evrak
Vahit Kiler
1 yıl önce

yönetiminden kardeşi ve ortağı Nahit Kiler halka arz basın toplantısında 'İskonto ile yatırımcının kazanmasını, en önemlisi yatırımın tabana yayılmasını...

Banka
1 yıl önce

Banka, faizle para alınıp verilebilen, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve bunun dışındaki diğer...

İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, 1845, Mevduat, Para, Türkçe, İstanbul, İtalyanca
Mahmud Muhtar Katırcıoğlu
5 yıl önce

sona ermiştir. Yüce Divan, şirkete ödenen 22 bin Türk altınının yüzde 5 iskonto edilmesi suretiyle Mahmut Muhtar Paşa'dan tahsiline karar vermiştir. Mermer...

Deflasyon
1 yıl önce

gerçekleştirilir: Kredi isteklilerini daha ölçülü davranmaya zorladığı için iskonto sınırının yükseltilmesi; bankaların mevduatlarını arttırmaya zorlanmaları...

Deflasyon, İktisat
Net Bugünkü Değer
5 yıl önce

yatırımın risk seviyesine uygun bir faiz oranında bugünkü karşılığına çevirip (iskonto edip) toplayarak, kârlılık ya da zararlılığını tek bir rakama indirgemektir...

Nakdi kredi
1 yıl önce

endeksli kredi (dek), işletme kredileri, altın kredisi, döviz kredisi, iskonto kredisi, eximbank kredisi, prefinansman kredisi ve kredili mevduat hesabı...

Nakdi kredi, Banka, Borçlu cari hesap, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Kefalet, Türk Eximbank, Vade, Çek, İpotek, Likidite, Gayrinakdi kredi