Islam'da D��Rt Kitap

İrtidad

yobaz

Kaba-saba, haşin, saldırgan; dinde taassubu aşırılığa vardıran ve başkalarına baskı yapmaya yönelen, müsamahadan yoksun, düşüncelerinde aşırılığa kaçan kimse. Yobazlığın temelini oluşturan taassub duygusu, kişinin sevdiği ve nefret ettiği şeylerde aşırılı...

Ebu'l A'lâ el-Mevdudî

Eb'l A'la Mevdudi (أبو الأعلى المودودي) (d. 25 Eylül 1903, Haydarabad - ö. 22 Eylül 1979), Müfessir, âlim, yazar.

Araplaşma

Paraklit

Paraklit veya Faraklit (Yunanca: Parakletos), Hristiyanlık'taki Kutsal Ruh'un, Kitab-ı Mukaddes'in bazı Yunanca tefsirlerinde bazı bölümlerde kullanılan adı. Bununla beraber güncel tefsirlerde Kutsal Ruh ve Gerçeğin Ruhu tabirleri kullanılır. Bazı İslam'i...

Ali Rıza Demircan

Ali Rıza Demircan (d. 1945 Kasımpaşa, İstanbul) Türk ilahiyatçı ve yazardır.

İmanın şartları

İslam`ın Şartları

İslam dininin emrettiği, yapılmasını farz (gerekli) kıldığı kullukların bütünüdür. İslam dini, kutsal kitabı olan Kur'an'da farz olarak emredilen her ibadet ve eylemin yapılması, inananlara şarttır.

Hz. İsmail