İslam Dünyası

İslam dünyası, İslam dinini benimsemiş kişilerin çoğunlukta bulunduğu ayrıca İslami bir devlet yapısına sahip ülkelerin tümünü ifade eden bir deyim.

İslam dünyası, İslam dinini benimsemiş kişilerin çoğunlukta bulunduğu ayrıca İslami bir devlet yapısına sahip ülkelerin tümünü ifade eden bir deyim. Fakat bu deyim sadece İslam'a veya bir topluluğa mahsus değildir. Hristiyan dünyası denebileceği gibi, futbol dünyası, sinema dünyası, Arap dünyası vb. şeklinde de kullanılabilir. Başka dillerde de kullanımı vardır. Buradaki makalede geçen İslamic World kelimesi Türkçeye İslam dünyası olarak çevrilebilir. Ayrca bakınız * İslam ülkeleri

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.