İslam Devleti

İslam Devleti, 7. yy'da İslamiyet'in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.

İslam Devleti, 7. yy`da İslamiyet`in yayılmaya başlaması ile İslam peygamberi Hz. Muhammed tarafından kurulan, hilafetle yönetilen devlet.İslam Devleti haritası
İslam Devleti haritası
İslam Devleti, başlangıçta Arap ağırlıklı Müslüman toplumundan oluşmuştur. Zamanla civar coğrafyadaki diğer milletleri de kapsayacak şekilde büyümüş, tüm Arabistan`a, kuzey Afrika`ya ve doğu Asya`ya yayılmıştır.

Hilafet

İslam Devleti`nin hükümdarları "halife" olarak adlandırılmıştır. Halife "arkasından başa geçen" anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Halifelik İslami esasların uygulandığı bir tür yönetim şeklidir.

İslam Devleti`nin yönetimi, Hz. Muhammed`in ölümü ile öncelikle Dört Halife`ye, sonrasında Emeviler`e geçmiştir.

Hz. Muhammed`den sonra başa geçen ilk hükümdarlar Müslüman toplumunun ileri gelenleri tarafından seçilirdi. Devletin kuruluşundaki yapısı, Emeviler döneminde değişmiş ve bir saltanata dönüşmüştür. Bu yapı Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde de devam etmiştir.

Yıkılışı

Osmanlı İmparatorluğu`nun İslam dünyasına hakim olması ve Halife ünvanının Osmanlı İmparatoruna verilmesi ile İslam Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde erimiştir. Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılıp, 3 Mart 1924 tarihinde TBMM tarafından hilafetin kaldırılması ile "Halifelik" ve "İslam Devleti" tarih sahnesinden tamamen silinmiştir.

İslam Devleti`ni meydana getiren topraklardaki halklar Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu`nun yıkılması ile başlayan süreçte bağımsızlıklarını kazanarak günümüz Arap ve Müslüman devletlerinin bir çoğunu meydana getirmişlerdir.

Ayrıca bakınızKaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İslam Devleti
İslam Devleti