İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimi İşbirliği Komitesi ya da İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı bir komitedir. İngilizce ve Fransızca kısaltması ise COMCEC'dir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimi İşbirliği Komitesi

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari Daimi İşbirliği Komitesi ya da İSEDAK İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı bir komitedir. İngilizce ve Fransızca kısaltması ise COMCEC'dir. İSEDAK 1981 yılında Mekke ve Taif'de düzenlenen Üçüncü İslam Zirve Konferansında kurulmuş olan üç Daimi Komiteden biridir. Üçüncü Zirvede kurulan Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH)'nin başkanlığına Pakistan Devlet Başkanı, Enformasyon ve Kültür İşleri Daimi Komitesi (COMIAC)'nin başkanlığına ise Senegal Devlet Başkanı seçilmiştir. İSEDAK ise, başkanı seçilemediğinden 1984 yılına kadar faaliyete geçememiştir. 1984 yılı başında Kazablanka'da yapılan Dördüncü İslam Zirve Konferasında, Türkiye Cumhurbaşkanının başkanlığına seçilmesi üzerine İSEDAK, aynı yıl Kasım ayında İstanbul'da yapılan Birinci Toplantısı ile faaliyetlerine başlamıştır. Üçüncü İslam Zirvesinde kabul edilen karar gereğince İSEDAK'ın görevleri şunlardır: * İKT tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında alınmış ve alınacak kararların uygulanmasını izlemek; * Üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirebilecek tüm önlemleri almak; * Üye ülkelerin ekonomik ve ticari alanlardaki kapasitelerini arttırmaya yönelik programlar hazırlamak ve öneriler sunmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na İSEDAK başkanlığı görevinde sekreterya hizmetleri sunmak üzere, 1985 yılı başlarında, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde "İSEDAK Koordinasyon Bürosu" adıyla bir birim kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ekonomik konulardaki koordinatör rolü gözönünde bulundurularak, bu görev DPT'nin uhdesine verilmiştir. * DPT e-kütüphane

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar