İslamcılık

İslamcılık İslamiyeti batı karşısında "ideolojik" bir boyutla öne çıkaran düşünce ve hareket tarzı. İslamcılık, 19. yüzyılda geleneksel din anlayışını batı karşısındaki mağlubiyetin sorumlusu sayan, batı tehdidi ile kendilerini karşı karşıya kalmış hisseden geleneksel ve yeni aydın sınıf arasında kendine zemin bulmuştur.

İslamcılık İslamiyeti batı karşısında "ideolojik" bir boyutla öne çıkaran düşünce ve hareket tarzı. İslamcılık, 19. yüzyılda geleneksel din anlayışını batı karşısındaki mağlubiyetin sorumlusu sayan, batı tehdidi ile kendilerini karşı karşıya kalmış hisseden geleneksel ve yeni aydın sınıf arasında kendine zemin bulmuştur.

DoğuşuBatılı güçlerin İslam dünyasına özellikle askeri ve ekonomik alanlardaki meydan okuyuşunun hız kazandığı 18.ve 19.yüzyıl döneminde müslüman aydınların aradığı kurtuluş reçetelerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Cemaleddin Efgani, Reşid Rıza, Muhammed Abduh gibi yazarların eserlerinde geleneksel İslam düşüncesi ve anlayışının eleştirisiyle ilk nüvelerini göstermeye başlamıştır. Sözkonusu yazarların eserlerinde görülmeye başlanan dindeki doğaüstü bazı ifadelerin "hurafe" ile nitelendirildiği, geleneksel dini otoritelerin önemsizleştirildiği ve dinin yeniden yorumlanmasına ihtiyaç duyulduğu anlayışı tüm müslüman ülkelerde yankı bulmaya başlamış dönemin Osmanlısında da dindarlıklarıyla bilinen birkısım alim de bu görüşlerden etkilenmişlerdir. Bunun neticesinde Mehmet Akif Ersoy , Mustafa Sabri Efendi ve daha nice şair, bilgin ve yazar müslümanlar ile İslamiyet arasındaki ayırımı güçlü bir şekilde vurgulayıp dönemin İslam anlayışının İslam toplumlarını geri bıraktığı şeklinde bir yaklaşımı savunmaya devam etmişlerdir.

Değerlendirme

İslamcılık akımına sonraları sosyolojik ve dini yaklaşımı sebebiyle birtakım eleştiriler yöneltilmiştir. Kendi içinde teknik ile düşünce arasındaki ilişkiyi göremeyip dini salt bir takım ahlaki boyutlarından ibaret kabul edip teknolojiyi yüceltmek gibi bir çelişkiyi İslamcılık akımı kendinde barındırmaktadır. Türkiye ve diğer müslüman ülkelerde bu sıfatla anılan yazarların etkisi hala derin bir şekilde sürmektedir ve bu durum İslamcılık akımının ve yazarlarının daha yakından incelenmesini gerektirmektirmektedir. Ne yazık ki ilgili akımı derinlemesine tahlil eden çalışma sayısı şu an itibariyle çok yetersizdir.

Kitap  • İsmail Kara : Türkiye'de İslamcılık Düşüncesi
  • Türkiye'de İslamcılık düşüncesi : metinler kişiler
  • Mümtaz'er Türköne : İslamcılığın doğuşu : siyasi ideoloji olarak
  • Tarık Zafer Tunaya: İslamcılık Akımı
  • Tanıl Bora (haz.) : İslamcılık : Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (Ciltli) 6


Göz At

Linkler  • http://www.patikalar.net/saidhalim/islamlasmak1.htm İslamlaşmak
  • [http://www.karakalem.net/?article=63 İslamcılık Projesinin Yüzyılı
  • http://farabi.selcuk.edu.tr/suzep/tarih/ders_notlari/guz_yariyili/bolum_5/bolum05.html Osmanlı Devletinde Son Dönem Fikir Hareketleri
  • http://www.yasinaktay.com/git.asp?nereye=Ayrinti&id=665 İslamcılık, muhafazakarlık ve Türk Müslümanlığı
  • http://www.iktibas.info/dergi/2004/eylul/degerlendir.htm İletişim'den "İslamcılık" dosyası

Diğer anlamları

İslamcılık

İslamcı olma durumu.


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İslamcılık
İslamcılık