Isma‘il Bin Caʿfer El-mubarek

Gayba

Gayba ( ; ''Ghaybah'') Şiîliğin bazı mezheplerindeki İmâmet i'tikadında mevcût olan bu kavrama göre, bu mezheplerin kabul ettiği imâmlar içerisinde, ''"Saklanan"'', ''"Gizlenen"'' ya da ''"Görülmez"'' hâldeki imâm.

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek

İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek İmam Cafer-i Sadık'ın en büyük oğlu ve Şiîliğin İsmâilîyye mezhebinin ismini aldığı şâhsiyettir. Babasından evvel vefât ettiğinden fiilen imâm olamamıştır. İsmâilîyye mezhebine göre İmâmet İsmâ‘îl bin Câfer el-Mûbarek’in oğlu...

Ebû’l-Hattâb el-Esedî

Ebû’l-Hattâb el-Esedî İbaha ve hulûl i'tikadlarını İslâm'a sokan, ''“gizemli”'' Cifr İlmi’ni tasarlayan Ghulat-i Şîʿa Hattâb’îyye mezhebinin kurucusu olan şâhsiyettir.

Muktedir (Abbasi)

Muktedir veya ''Câʿfer el-Muktedir Billah'' (Arapça: المقتدر ‎) (d. 895 - o. 31 Ekim 932) Tam Adı: Ebû’l-Fadıl "el-Muktedir bi’l-Lâh" Câʿfer bin ʿAhmed el-Mu`tedhid onsekizinci Abbasî halifesi ve halifelerin otuzaltıncısıdır. 908-929 ile 929-932 dönemleri...

Kâdir (Abbasi)

"el-Kâdir bi’l-Lâh" ʿAhmed bin İshâk bin Câʿfer el-Muktedir

Meymun el-Kaddah

Meymun el-Kaddah ( Doğum: ? - Ölüm: Hicrî 210 / M. 825) Bâtınîliğin ve İsmâ‘îl’îyye mezhebinin, özellikle de Nizârî fıkhının gerçek kurucusu. Kur'an-ı Kerîm’in ''"te’vil"'' olarak nitelendirilen mecazî tefsirinin moda olduğu dönemlerde bu görevi en ciddi...

Muhammed bin Abdullah (Nefs’üz-Zekiyye)

Muhammed bin ʿAbd Allâh ''(Nefs’üz-Zekiyye)'' ( d. Hicrî 100 / M. 718-719 veya Hicrî 92 / M. 711 veya Hicrî 82 / 701 - ö. Hicrî 145 / 6 Aralık M. 762 ) Tam Adı: ''Muhammed ibn Abdullah ibn el-Hasan ibn el-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib'' ya da ''"Muhammed e...

Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir

Muhammed bin İsmâ‘îl eş-Şâkir ( d. 746 – ö. 809 ) İsmâil bin Câ'fer el-Mûbarek'in oğlu ve İsmâilîyye mezhebinin kurucusudur.