İsmail

İsmail (Arapça: إسماعيل) İbrahimi dinler'in tanınmış bir kişiliktir. Özellikle İslam dininde yeri önemlidir. İslam'da İsmail İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da adı geçen peygamberlerdendir. Babasının İslam peygamberlerinden İbrahim olduğu, annesininde Hacer olduğu geçer. İsmail, İslam dininde Arap soyunun kaynağı olarak görülür. İsmail İbranice 'Ishmael (ishma:duymak,el:tanrı)' kökünden gelmektedir ve 'Allah duydu veya duyacak(yani duamı kabul etti veya edecek)' anlamındadır. İbrahim peygamberin uzun süre çocuğu olmamış ve Allah'a defalarca çocuğu olması için yalvarmıştır. Sonunda Allah duasını kabul etmiş ve ona bir çocuk nasip etmiştir. Bunun üzerinede İbrahim çocuğun ismini 'Allah duamı kabul etti (ishmael)' anlamında ve günümüzde Arapça'da 'İsmail' olarak kalıplaşmış ismi koymuştur. İslami ve musevi kaynaklara göre, İbrahim'in büyük oğlu İsmail peygamberin soyu bugünkü Arap milleti, küçük oğlu İshak'ın soyu ise Yahudi milleti olarak devam ettiği inanılmaktadır. } } }

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.