İsmail Fazıl Cebesoy

İsmail Fazıl Cebesoy veya İsmail Fazıl Paşa (oğulları sülalenin ismi olan Cebesoy soyadını almıştır) Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde askerlik kariyeri yapmış, son (4.) Osmanlı Meclisi Mebusan'ında ve TBMM 1. Dönem'de Yozgat milletvekilliği ve yeni Türkiye'nin ilk Nafia Vekilliğini (Bayındırlık Bakanlığı) üstlenmiş asker ve siyaset adamıdır.
Köklü bir Osmanlı ailesine dahildir.

İsmail Fazıl Cebesoy

thumb|İsmail Fazıl Cebesoy

İsmail Fazıl Cebesoy veya İsmail Fazıl Paşa (oğulları sülalenin ismi olan Cebesoy soyadını almıştır) Osmanlı Devleti`nin son dönemlerinde askerlik kariyeri yapmış, son (4.) Osmanlı Meclisi Mebusan`ında ve T.B.M.M. 1. Dönem`de Yozgat milletvekilliği ve yeni Türkiye`nin ilk Nafia Vekilliğini (Bayındırlık Bakanlığı) üstlenmiş asker ve siyaset adamıdır.

Köklü bir Osmanlı ailesine dahildir. Alsas Huguenot kökenli Müşir Mehmet Ali Paşa`nın (Julien Dietrich/Charles de Troit) damadı, Ali Fuat Cebesoy ve Mehmet Ali Cebesoy`un babası, adaşı ve Türkiye`de kanser tadavisini ilk başlatmış kişi olan Dr. İsmail Fazıl Cebesoy`un dedesidir.

Kendisi 1856 Kandiye (Girit) doğumludur. Babası İbrahim Ağa`dır. Eski Rumeli coğrafyası Türkleri Anadolu kökenlerini vurgulamaya önem verdiklerinden, aslen Sökeli olduğu, Söke`den Girit`e yerleşmiş Cebecioğulları ailesinden olduğu belirtilmektedir. Harp Akademisi`ni bitirmiş, Erkanı Harp (Genelkurmay) bünyesinde korgeneralliğe yükselmiştir. Bu arada II. Abdülhamit`in yaverliğini de yapmıştır.

Göze batan bir kişiliği olan bir jurnal neticesinde Erzincan`a sürgün edilir ve 17 sene orada kalır. Eşi Zekiye Hanım`ın padişah II. Abdülhamit nezdindeki girişimleryle sonradan geri çağırılır.

1. İcra Vekilleri Heyeti`nde 26 Mayıs 1920 - 27 Aralık 1920 tarihleri arasında yeni Türkiye`nin ilk Bayındırlık Bakanlığını yapmış, sağlık sebepleri ile ayrılmıştır. 18 Nisan 1921`de vefat etmiştir.

}

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar