İsmail Hakkı Ülkmen

İsmail Hakkı Ülkmen (d. 1901, İstanbul, Türkiye), (ö. 8 Şubat, 1966), Türk bürokrat.

İsmail Hakkı Ülkmen, 1901, 1942, 1960, 1962, 1966, 22 Eylül, 24 Mayıs, 2 Şubat, 8 Şubat, Anayasa Mahkemesi
İsmail Hakkı Ülkmen (d. 1901, İstanbul, Türkiye), (ö. 8 Şubat, 1966), Türk bürokrat.

Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalışmış ve 1936 yılında Maliye Bakanlı ğı Gelirler Genel Müdürlüğüne, 1942 yılında ise Mali Tetkik Heyeti Reisliğine atanmıştır. 2 Şubat 1942 tarihinde İstanbul Milletvekili olarak Parlamentoya girmiş, 1946 yılında Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşavirliğine, 1947 yılında ise Başbakanlık Müsteşarlığı görevlerine getirilmiştir. 1950 yılında Emekli Sandığı İdare Meclisi Reisliğine atanan Ülkmen, 22 Eylül 1960 tarihinde Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığına seçilmiştir. 24 Mayıs 1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine seçilmiştir.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

1901 1942 1960 1962 1966 22 eylül 24 mayıs anayasa mahkemesi
...

Okuma Önerileri

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.