İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir.

Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55).

Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek is

İsmail Peygamber

İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir.

Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55).

Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek istenen kimsenin İshak olduğunu bildirir.

İslam yazarlarının verdikleri bilgilere göre, İbrahim peygamber daha küçük yaşlarda Hacer ile İsmail'i Mekke'ye getirerek yerleştirmiştir. Zemzem, İsmail'in ayaklarını vurduğu yerden çıkmıştır.

Bir süre sonra, Mekke'ye gelen babası İbrahim peygamberle birlikte Kabe'nin yapılışında çalışmıştır (El-Bakara, 127; El-Hacc,26-27).

İsmail peygamber, Kabe'nin yakınlarında oturan Curhum kabilesinden bir kız ile evlenir, bir süre sonra bu kızdan boşanarak yine aynı kabileden başka bir kız ile evlenmiştir. İncil'e göre, İsmail'in 12 oğlu vardır. Arapların el-Mustaribe grubu İsmail'in oğullarından türemiştir.

Yanıtlar