İsmail Peygamber

İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir. Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55). Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek is

İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir.

Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55).

Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek istenen kimsenin İshak olduğunu bildirir.

İslam yazarlarının verdikleri bilgilere göre, İbrahim peygamber daha küçük yaşlarda Hacer ile İsmail'i Mekke'ye getirerek yerleştirmiştir. Zemzem, İsmail'in ayaklarını vurduğu yerden çıkmıştır.

Bir süre sonra, Mekke'ye gelen babası İbrahim peygamberle birlikte Kabe'nin yapılışında çalışmıştır (El-Bakara, 127; El-Hacc,26-27).

İsmail peygamber, Kabe'nin yakınlarında oturan Curhum kabilesinden bir kız ile evlenir, bir süre sonra bu kızdan boşanarak yine aynı kabileden başka bir kız ile evlenmiştir. İncil'e göre, İsmail'in 12 oğlu vardır. Arapların el-Mustaribe grubu İsmail'in oğullarından türemiştir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İsmail Peygamber ilgili konular

 • Peygamber

  Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. K
 • Hz. İdris

  Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Peygamberler silsilesinin ikinci halkasında bulunan İdris (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçm
 • İsmail Peygamber

  İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahi
 • Kus Bin Saide

  Kus Bin Saide İslamiyetten önce Arabistan’da yaşayan İyad kabilesinin ileri gelenlerinden ve Ünlü hatiplerden. Allahü tealanın bir olduğuna
 • Mariye

  Mariye Peygamber efendimizin mübarek hanımlarından. Mısır hükümdarı Mukavkıs'tan Peygamber efendimize hediye gönderilmişti. Peygamber efend
 • Yusuf (peygamber)

  Yusuf (İbranice: יוֹסֵף/Yosef, Arapça: يوسف/Yusuf), İbrani din büyüğü ve atası <ref>Oxford İngilizce S
 • Zülkifl

  Zulkifl ''(Arapça:'' ذو الكفل, ''İbranice:'' יחזקאל ''Ezekiel)'', Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden birisidir.
 • Çatalca peygamber çiçeği

  ''(Peygamber çiçeği)
 • Kilyos peygamber çiçeği

  ''(Peygamber çiçeği)