İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir. Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55). Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek is...

İsmail Peygamber hakkında bilgiler

İbrani peygamberi. "Allah'ın kurbanı" anlamına, Zebihatullah, denir. Kur'an'da adı geçer. Babası da kendisi gibi bir peygamber olan Hz. İbrahim'dir. Annesi, Mısır firavununun İbrahim peygambere hediye olarak verdiği Hacer'dir.

Kur'an'da İsmail'in, kavmine zekat ve namazı emreden bir peygamber olduğu bildirilir (El-Meryem 54-55).

Kur'an'daki bir kıssaya göre, İbrahim peygamber, Allah'ın emriyle İsmail'i kurban etmek istemiştir. Hıristiyan kaynakları kurban edilmek istenen kimsenin İshak olduğunu bildirir.

İslam yazarlarının verdikleri bilgilere göre, İbrahim peygamber daha küçük yaşlarda Hacer ile İsmail'i Mekke'ye getirerek yerleştirmiştir. Zemzem, İsmail'in ayaklarını vurduğu yerden çıkmıştır.

Bir süre sonra, Mekke'ye gelen babası İbrahim peygamberle birlikte Kabe'nin yapılışında çalışmıştır (El-Bakara, 127; El-Hacc, 26-27).

İsmail peygamber, Kabe'nin yakınlarında oturan Curhum kabilesinden bir kız ile evlenir, bir süre sonra bu kızdan boşanarak yine aynı kabileden başka bir kız ile evlenmiştir. İncil'e göre, İsmail'in 12 oğlu vardır. Arapların el-Mustaribe grubu İsmail'in oğullarından türemiştir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Peygamber

Peygamber bir dinde Tanrı’nın mesajlarını ve buyruklarını insanlara ileten elçi. Peygamber sözcüğü Türkçe'ye Farsça'dan gelmiştir. Kökeni olan peyam, haber anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Peygamber, "Haber Getiren" gibi bir anlam taşımaktadır. Tanrı inancına sahip ve ...

Hz. İsmail

Kur'an-ı Kerîm'de adı zikredilen peygamberlerden. Kendisine "Allah'ın kurbanı" anlamına "Zebihatullah" da denir. Hz. İbrahim'in Hacer'den olan büyük oğludur. Kur'an'da on iki yerde ismi zikredilmekte ve aynı zamanda kendisine vahiy indiği bildirilmektedir (el-Bakara, 2/136; Âlu İmran, ...

Yusuf (peygamber)

Yusuf (İbranice: יוֹסֵף/Yosef, Arapça: يوسف/Yusuf), İbrani din büyüğü ve atası <ref>Oxford İngilizce Sözlük, ``Joseph``</ref>. İslamiyet`e göre peygamberdir. Yakub`un (İsrail) oniki oğlundan en küçüğünün (Bünyamin) bir ...

İsmailîlik

İsmâilîlik ya da İsmailîyye, (Arapça: الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسماعیلی Ismā'īlī) Şiîlik'te Cafer es-Sadık öldüğünde, yedinci Şiî imamı olarak Musa bin Cafer el Kâzım'ın yerine Cafer-i Sadık'tan ...

Hacer

Hâcer, Acer olarak da bilinir, (Arapça: هاجر, İbranice: הָגָר Hagar), İslam ve Musevi kaynaklarına göre Hacer, İbrahim'in karısı, İsmail'in annesidir. İslam kaynaklarına göre Mısır firavunlarından Senan bin Ulvan'ın İbrahim'in karısı Sare'ya hediye ettiği Etiyopyalı ...

Haşim Bin Abdimenaf

Haşim bin Abdimenaf (Arapça: هاشم بن عبد مناف‎; yaklaşık 464 - 498), İslam peygamberi Muhammed bin Abdullah ile birinci Şia İmam'ı ve dördüncü Sünni halife'si olan Ali bin Ebu Talib'in dedeleri olan Abdülmuttalib'in (Şeybe bin Haşim) babası, Abdimenaf bin Kusay'ın ...

Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

Kur'an'da adı geçen peygamberlerin ilki Âdem, sonuncusu ise Muhammed'dir. Bu ikisi arasında sayısı bazı hadis kaynaklarına göre 125 bin olan başka peygamberlerden de bahsedilir. Ancak bu Peygamberlerden 25 tanesi Kur'an'da yer almaktadır. "Ey Muhammed! And olsun, senden önce de birçok ...

Mina

Mina Mekke'nin doğusundaki dağların eteğinde ve buradan Arafat'a giden yol üzerinde bulunan bir yerin adı. Hac ibadetini yaparken, kurban kesmek ve Cemre yerini gösteren duvarın dibine taş atmak için gidilen yer. Peygamber İbrahim Halilullah'ın oğlu İsmail'i (aleyhisselam) kurban ...

Fuzuli

Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Azerice şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.

Basın

BASIN Alm. Presse, Fr. Presse, İng. Press. Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir ...