İsmaili

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İsmaili ilgili konular

 • Dede

  Dede, Alevilik'te Ehlibeyt soyundan gelen içtimai ve dini liderlere verilen addır.
 • Tenasüh

  Tenasüh dünyada, ölen kimsenin ruhunun başka bir bedene (insan veya hayvana) geçerek ona hayat verdiğine dair asılsız inanış. Reenkarnasyon
 • Ismet

  İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder.
 • Yunanistan

  Yunanistan Cumhuriyeti Balkan Yarımadasının güneyinde, kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, Doğudan Türkiye, güneydoğudan Ege Denizi
 • İmam-ı Gazali

  İmam-ı Gazali, (tan adı Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed).İslam âlimi. Batı dillerinde ismi Algazel'dir. Künyesi Ebu Hâmid, lakab
 • Fedayin

  Haşhaşiler (Arapça: حشیشیة‎ Haşhaşiyye ya da Arapça: حشاشون‎ Haşhaşiyyun), 1090 yılının Eylül ayında İsmaili din adamı
 • Haşhaşin

  Haşhaşiler, Haşişin ya da haşhaşiyyin de denir. Arapça afyon bağımlısı anlamına gelen haşişi sözcüğünün çoğuludur (haşiş, Arap
 • İbnünnedim

  Tam adı, Ebü`l-Ferec Muhammed b. Ebî Ya‘kub İshâk b. Muhammed b.
 • İsmailik

  İsmâilîlik ya da İsmailiyye, (Arapça: الإسماعيليون al-Ismā'īliyyūn; Farsça: اسماعیلیان Esmā'īliyān; Urduca: اسما
 • Dört unsur

  Dört unsur okültizmde ve birçok tradisyonda maddenin dört hali olarak kabul edilen toprak, su, hava ve ateş dörtlüsüne verilen addır.