ismet

İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder. Bu sıfat Şiîlerin inancına göre Oniki İmam ve Peygamber'in kızı Fatıma Zehra için de geçerlidir. Zeydîler, "''İsmet''" sıfatını imamlara atfetmeyerek bu noktada diğerlerinden ayrılır.

ISMET (türkçe) anlamı
1. 1 . Ahlak kurallarına bağlı kalma durumu
2. sililik
3. 2 . Dürüstlük
4. temizlik
5. Çocukluğunun ismet ve samimiliğine dayanan bu hatırayı eskisi gibi benliğinin bir köşesinde uykuya yatırmıştı.- O. C. Kaygılı.
ISMET (türkçe) anlamı
6. ahlak kurallarına bağlı kalma durumu
7. sililik.dürüstlük
temizlik.
ISMET (türkçe) anlamı
8. (Arapça) 1. Masumluk
9. günahsızlık
10. temizlik. 2. Haramdan namusa dokunan hallerden çekinme. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Peygamberin sıfatlarındandır.
ISMET (türkçe) ingilizcesi
1. gin
2. again

Ismet hakkında bilgiler

İsmet sıfatı İslam'da, Peygamber Muhammed'in ve diğer peygamberlerin ilahi koruma sayesinde günahtan ve yanlıştan uzak olmasını ifade eder. Bu sıfat Şiilerin inancına göre Oniki İmam ve Peygamber'in kızı Fatıma Zehra için de geçerlidir. Zeydiler, "İsmet" sıfatını imamlara atfetmeyerek bu noktada diğerlerinden ayrılır. İslam'da peygamberlerin günahsız olduğu öğretisi, Halife Ebu Bekir'in Peygamber'in ölümünde sonra yaptığı bir konuşmada, "Allah, Muhammed'i diğer bütün insanlardan üstün kıldı ve onu ahlaki zayıflıktan muhafaza eyledi" sözüyle neş'et etti. Hariciler ve diğer bazı gruplar bu öğretiyi reddetti ve gerekçe olarak da Fetih suresinin ikinci ayetinde geçen bir cümleyi gösterdiler. Bu cümlede Allah, Peygamber'e mealen şöyle demektedir: "Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin." == Kaynaklar == * Dabashi, Hamid; Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran, 2006, Publisher:Transaction Publishers, ISBN 1412805163 * *Corbin, Henry (1993 (original French 1964)). History of Islamic Philosophy, Translated by Liadain Sherrard, Philip Sherrard. London; Kegan Paul International in association with Islamic Publications for The Institute of Ismaili Studies. ISBN 0710304161. *Dabashi, Hamid (2006). Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran. Transaction Publishers. ISBN 1412805163. *Momen, Moojan (1985). An Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of Twelve. Yale University Press. ISBN 0300035314.

Dipnotlar

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki ismet maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İsmet İnönü

Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı askeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orgenerali, siyasetçisi ve ikinci cumhurbaşkanı. Ziştovi eşrafından Zühtü Efendinin kızı olan İstanbul-Süleymaniye doğumlu Mevhibe Hanım'ın eşi. Ömer İnönü, Erdal İnönü ve Özden Toker'in babası.

İsmet İnönü - Eserleri

İsmet İnönü - Eserleri

İsmet İnönü - Hakkında Yazılanlar

HAKKINDA YAZILANLAR Yarı Silahlı, Yarı Külahlı Bir Ara Rejim 1960-1961 Metin Toker Bilgi Yayınevi Kitaplar yaşayan varlıklardır. Hele kitap dizileri büsbütün öyledirer. Bir planlama yaparsınız. Ele alacağınız zamanı parsellersiniz. "5 kitap olacak" dersiniz, "6 kitap olacak" ...

İsmet Kaya Erdem

İsmet Kaya Erdem (1928 - .... ) 1928 yılında Safranbolu�da doğmuştur. Babası A.Hilmi Bey, annesi Pakize Hanımdır. Babasının öğretmen olması nedeniyle ilk ve ortaokulu değişik kazalarda (Kurucaşile ve Bartın) tamamlamıştır. Lise ve yüksek tahsilini İstanbul�da ...

İsmet Özarslan

İsmet Özarslan (1945 - .... ) 1945 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinin Eraslan köyünde doğdu. Orta ve lise tahsilini Amasya Lisesi’nde tamamladı. 1964 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Ordu Ticaret Lisesi’nde İngilizce öğretmeni olarak ...

İsmet Özel

İsmet Özel, (d.1944, Kayseri), Türk şair. 1944'de, Söke'li bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. İlk ve orta öğrenimini Kastamonu, Çankırı ve Ankara’da tamamlar. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduysa da mezun ...

İsmet Ülker

1940'de Elazığ’da doğan Ülker, 1972-76 yılları arası Kayak Federasyonu Başkanlığı yaptı. Döneminde 1974 St.Moritz Alp Disiplini, Fallon Kuzey Disiplini Dünya Kayak şampiyonları ile 1976 12.

İsmet Sezgin

1928’de Aydın’da doğdu. Ailenin en büyük çocuğu olan İsmet Sezgin’in 2 erkek, 6 kız kardeşi bulunmaktadır. İlk, orta ve lise eğitimini yaptıktan sonra, bugünkü Ticari İlimler Akademisi'nin karşılığı olan İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu’na girdi ve 1950 yılında ...