Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir. ...

İsmin Halleri hakkında bilgiler

Türkçe'de ismin halleri, sözcükleri yönelme, yükleme, bulunma ve ayrılma açısından tanımlayan, etkilenen sözcüğün yalın hali ve bu sözcüğe eklenmiş hal ekleri ile oluşturulmuş kelimelerdir. Türkçe'de ismin beş farklı hali vardır. Bunlar: * Yalın hal, * -i hali, * -e hali, * -de hali ve * -den halidir. Hal ekleri büyük sesli uyumuna göre "i" yerine "ı" veya "u" ile "e" yerine "a" harfi ile oluşturulacak şekilde değişirler. İsmin halleri olarak tanımlanmasına rağmen isim olmayan sözcükler de hal ekleri alabilirler. Bunun dışında Hint-Avrupa dillerinde bilinen genitif ya da aidiyet hali Türkçe'de "-in hali" olarak ismin hallerinden sayılmamaktadır.

-i hali (belirtme hali)

Sözcüklerin -i -ı ya da -u eki almış halleridir. Adın belirtme durumu eki adın sonuna geldiği sözcüğü belirtili nesne yapar. Yüklemin neyi, neleri, kimi, kimleri belirttiğini gösterir.
beni evi
seni
on bizi
sizi
onları

-e hali (yönelme hali)

Sözcüklerin -e ya da -a eki almış halleridir.Adın yönelme durumu sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemin nereye yöneldiğini gösterir.
bana eve
sana
ona
bize
size
onlara

-de hali (bulunma hali)

Sözcüklerin -de ya da -da çekim eki almış halleridir.Bu ekler sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.Yüklemin bildirdiği eylemi gösterir.
bende evde
sende
onda
bizde
sizde
onlarda

-den hali (ayrılma hali)

Sözcüklerin -den ya da -dan eki almış halleridir.Adın ayrılma durumu nereden ayrıldığımızı gösterir.Bu ek sonuna geldiği sözcüğü dolaylı tümleç yapar.
benden evden
senden
ondan
bizden
sizden
onlardan

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İsmin halleri maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Latince Dil Bilgisi:İsmin Halleri

Latince`de toplam yedi hal ``(Casus)`` vardır. İsim çekimlerini gösteren tablolarda bunlardan genelde beşi bulunur.

Yunanca

Yunan dili. 3000 yıllık bir geçmişi olan Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. Antik Yunanca Klasik Yunan uygarlığının dili olarak kullanılmıştır. Modern Yunanca Antik Yunancadan oldukça farklı olmakla beraber köken olarak ona dayanır. Yunanca, Yunan alfabesi kullanılarak ...

Latince Dil Bilgisi

Latince fazlasıyla çekim içeren bir dil bilgisi yapısına sahiptir. Bu açıdan zaman zaman Türkçe`deki çekim yapısını andırsa da genel olarak çekim yapısı Türkçe`den daha farklıdır. Her kitap, okul ve hatta öğretmen, dil bilgisini farklı bir yöntem ve yapısal sıra ile ...

Özbekçe Dilbilgisi

İsmin Halleri

Latince Dil Bilgisi:İsim çekimleri

Latince`de ismin 7 hali bulunur , ve bunların toplam beş tip çekimi vardır ("isim çekimleri", Latince: ``declinationes``, tekil ``declinatio``). ``Vocativus`` ve ``locativus`` halleri tablolarda bulunmamaktadır.

İsim çekim Ekleri

İsim çekimi ekleri, isimleri fiillere veya isimleri isimlere bağlamak suretiyle kelimeler arasında geçici ilgiler kuran eklerdir. İsimler ve isim soyundan

Bulgarca Ve İngilizcenin Türkçeyle Karşılaştırılması

Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle karşılaştırılması, Bulgarca ve İngilizcenin Türkçeyle dilbilgisel olarak benzerliklerini ve ayrımlarını içerir.