İspanya Veraset Savaşları

İspanya Veraset Savaşı (1700-1715) İspanya kralı II. Carlos'un ölümünden sonra Avrupa ülkeleri arasında İspanya topraklarının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkan savaştır.

- href="/1700" >1700)]Veraset Savaşları (1700-1715) İspanya kralı II. Carlos`un ölümünden sonra Avrupa ülkeleri arasında İspanya topraklarının paylaşımı konusundaki anlaşmazlıktan dolayı ortaya çıkan savaştı.

Büyük bir miras bırakacak olan İspanya Kralı II. Carlos`un 1700 yılında ölümü Avrupa`yı yeni bir savaş tehdidi ile karşı karşıya bıraktı. Çünkü Hollanda-Flemenk ve İtalya`nın bir bölümü ile Brezilya hariç Güney Amerika, Büyük Antiller, Kanarya Adaları ve Filipinler`e kadar uzanan İspanya Sömürgeler imparatorluğunun paylaşılması söz konusuydu.

1700-1715 yılları arasında birçok savaş ve mücadelelere sebep olan İspanya Veraset Savaşları`nın Avrupa ve dünya tarihi açısından önemli özellikleri ve sonuçları vardır. Birincisi: Profesyonel ordularca icra edilen bir savaşlar serisidir. Bu nedenle, geleceğin savaşlarının karakteristiklerini aksettirir. İkincisi : Savaşın sebebi dini olmaktan çıkıp politik-ekonomik bir boyut kazanmıştır. Mücadelede deniz gücünün üstünlüğü etken rol oynamıştır. Üçüncü olarak: "Dünya Savaşı" denebilecek ilk savaştır. Avrupa`nın önde gelen devletlerinin yanı sıra, denizaşırı ülkeleri de içine almıştır.

Avrupa`ya yeni bir statü kazandıracak ve ülkelerin geleceğini yakından etkileyecek olan İspanya Kralı II.Carlos`un ölümünden önce yazdığı Vasiyetname söyle idi: İspanya topraklarının bütünlüğü bozulmadan XIV. Louis`in torununa kalacak, ancak Fransa ve İspanya tahtları birleştirilmeyecektir. XIV. Louis bu teklifi kabul etmezse, taht, aynı koşullarla Habsburg imparatoru`nun oğluna verilecektir.

XIV. Louis teklifi kabul ettiğini açıkladı. İmparatorluğun diğer varisi durumunda olan İngiltere, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Hollanda, Portekiz, Branderburg ve Savua Dukalıkları aralarında anlaşarak Fransa`ya karşı "Büyük Ittifak"ı kurdular. 1701 yılında başlayan savaşlar, 1712 yılına kadar devam etti.

Fransa`nın yenilgisiyle sonuçlanan İspanya Veraset Savaşları, Utrecht Barışı ve İspanya`nın paylaşılmasıyla sona erdi.

19. yüzyılın büyük çaplı siyasi olayları açısından çok önem taşıyan Utrecht Barışı, Westphalia Barışı ile birlikte "Modern Dünya" nın temellerini atan iki önemli tarihsel olaydır. Günümüz Avrupa`sının temelleri özellikle Utrecht Barışı ile atılmıştır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İspanya Veraset Savaşları ilgili konular

 • Primogemtura

  Primogemtura, Batı Avrupa feodalizminde en büyük oğulun başa geçmesi kuralına dayanan saltanat veraset usulüne denir.
 • Savaşlar

  Aşağıdaki liste tarihte meydana gelen çeşitli savaşları aittir. Liste henüz tamamlanmamıştır.
 • Yediyıl Savşaları

  Yediyıl Savşaları Avrupa'da yedi yıl süren iki ayrı savaş. 1563-1570 ile 1756-1763 yılları arasında oldu. 1563-1570 yıllarındaki Yediy
 • Veraset Savaşları

  İspanya Veraset Savaşları (1700-1715)
 • İspanya Veraset Savaşları

  İspanya Veraset Savaşı (1700-1715) İspanya kralı II. Carlos'un ölümünden sonra Avrupa ülkeleri arasında İspanya topraklarının paylaşım
 • II. Carlos

  II. Carlos (6 Kasım 1661, Madrid †“ 1 Kasım 1700, Madrid), İspanya'nın Habsburg Hanedanı'ndan gelen son kralı. Ayrıca, İtalya'nın büyük
 • Lehistan Veraset Savaşı

  Lehistan Veraset Savaşı (1733-1738) Lehistan kralı II.
 • İspanya Veraset Savaşı

  İspanya Veraset Savaşı (1700-1715) İspanya kralı II. Carlos'un ölümünden sonra Avrupa ülkeleri arasında İspanya topraklarının paylaşım
 • Utrecht Antlaşması

  Utrecht Anlaşması, 1713 yılında Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı, ve Hollanda arasında imzalanmış ve İspanya Veraset Sa
İspanya Veraset Savaşları
İspanya Veraset Savaşları