İsrail Bağımsızlık Bildirgesi

14 Mayıs 1948 tarihinde açıklanan İsrail Bağımsızlık Bildirgesi (İbranice: הכרזת העצמאות†Ž, Hakhrazat HaAtzma'ut veya İbranice: מגילת העצמאות†Ž Megilat HaAtzma'ut) İngiliz Mandası'nın sonlandığı günde, yeni bağımsız İsrail devletini resmi olarak beyan etmiştir. Bildirgeyi David Ben-Gurion okumuştur, ve kendisi de yeni ülkenin ilk başbakanı olmuştur.

14 Mayıs 1948 tarihinde açıklanan İsrail Bağımsızlık Bildirgesi (İbranice: הכרזת העצמאות†Ž, Hakhrazat HaAtzma'ut veya İbranice: מגילת העצמאות†Ž Megilat HaAtzma'ut) İngiliz Mandası'nın sonlandığı günde, yeni bağımsız İsrail devletini resmi olarak beyan etmiştir. Bildirgeyi David Ben-Gurion okumuştur, ve kendisi de yeni ülkenin ilk başbakanı olmuştur. İsrail Devleti'nin Kuruluşu Bildirgesi Eretz-İsrail Yahudi halkının doğum yeridir. Burada ruhani, dini ve siyasi kimlikleri biçimlenmişti. Burada ilk kez devlet olmaklıklarını aldılar, ulusal ve evrensel öneme sahip kültürel değerler yarattılar ve dünyaya ölümsüz Kitapların Kitabını kazandırdılar. Zorla topraklarından sürgüne yollandıktan sonra, insanlar bununla dağımlımları süresince inançlarını korudular ve buraya geri dönüşleri için ve burada siyasi özgürlüklerini tekrar kurmak için hiçbir zaman dua ve umut etmeyi bırakmadılar. Bu tarihi ve geleneksel bağlılıkla harekete geçen Yahudiler antik anavatanlarında tekrar hayatlarını kurmak için her yeni nesilde mücadele ettiler. Geçtiğimiz on yıllarda yığınlar halinde geldiler. Öncüler, Ma'apilim ve savunucular, çölleri verimleştirdiler, İbranice dilini canlandırdılar, köyler ve kasabalar kurdular, ve kendi ekonomisini ve kültürünü kontrol eden, barışı seven; ancak kendini savunmayı bilen, ilerlemenin nimetlerini tüm ülke halkına getiren ve bağımsız bir milliyete doğru ilerleyen bir başarılı bir topluluk oluşturdular. 5657 yılında (1897), Yahudi devletinin ruhani lideri çağrısında, Theodor Herzl, ilk Siyonist Kongresi toplandı ve Yahudi halkının kendi ülkelerinde ulusal yeniden doğuş hakkını ilan etti. Bu hak 2 Kasım 1917 tarihli Balfour Deklerasyonu'nda tanındı ve Milletler Cemiyeti'nin, belirgin şekilde, Yahudi halkı ve Eretz-İsrail arasındaki tarihi bağlantıya ve Yahudi halkının kendi milli evini tekrar inşa etme hakkına uluslararası tasdik veren Mandası'nda tekrar doğrulandı. Yahudi halkının yakın zamanlarda yaşadığı facia †“ Avrupa'daki milyonlarca Yahudi'nin katliamı †“ evsizlik meselesini çözmenin aciliyetini gösteren başka açık bir kanıttı; bu Eretz-İsrail'de anavatanın kapılarını herbir Yahudi'ye açacak ve Yahudi halkına milletlerarası nezaketi üyesinin saygınlık statüsünü verecek Yahudi devletini tekrar kurarak gerçekleşecektir. Zorluklardan, kısıtlamalardan ve tehlikelerden yılmayan Avrupa'daki Nazilerin Yahudi Soykırımı'ndan kurtulanlar, ve ayrıca dünyanın diğer yerlerinden gelen Yahudiler Eretz-İsrail'e göç etmeye devam ettiler ve kendi ulusal anavatanlarında saygınlık, özgürlük ve dürüst çalışma hayatı haklarını aramayı asla bırakmadılar. İkinci Dünya Savaşı'nda, bu ülkenin Yahudi nüfusu özgürlük ve barış seven ülkelerin Nazi güçlerinin kötülüklerine karşı mücadelesine tam katkıda bulundular, ve askerlerinin kanıyla ve savaş çabasıyla Birleşmiş Milletler'i kuran kişiler arasında tanınma hakkını kazandılar. 29 Kasım 1947'de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Eretz-İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulması çağrısında bulunan bir çözüm sundu; Genel Kurul, Eretz-İsrail sakinlerinin bu çözümün uygulanması için kendilerine düşenlerle ilgili gerekli adımları atmalarını istiyordu. Birleşmiş Milletler'in bu Yahudi halkının kendi ülkelerini kurma hakkını tanıması değiştirilemez. Bu hak Yahudi halkının, tüm diğer ülkelerde olduğu gibi, kendi bağımsız ülkelerinde kendi kaderlerinin efendileri olmalarıyla ilgili doğal hakkıdır. Buna uygun olarak bizler, Bireylerin Konseyi üyeleri, Eretz-İsrail'in Yahudi topluluğunun ve Siyonist hareketinin temsilcileri, burada Erezt-İsrail üzerindeki İngiliz Mandası'nın sonlandığı bugünde, kendi doğal ve tarihi hakkımızın vasıtasıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çözümünün gücüne dayanarak, bu vesileyle İsrail Devleti olarak bilinecek Eretz-İsrail'de bir Yahudi devletinin kurulmasını beyan ediyoruz. Manda'nın sonlandığı andan itibaren, bu akşam, Sebt günü arifesi, 6 Iyar 5708 (15 Mayıs 1948) seçili Kurucu Meclis tarafından en geç 1 Ekim 1948'e kadar kabul edilecek anayasaya uygun olarak devletin seçilmiş, düzenli otoritelerinin kurulmasına kadar, "İsrail" olarak adlandırılacak Yahudi Devleti'nde Bireyler Konseyi geçici Devlet Konseyi olarak hareket edecek ve yürütme organı, Bireylerin Yönetimi, devletin Geçici Hükümeti olacaktır. İsrail Devleti, Yahudi göçüne ve sürgündekilerin toplanmasına açık olacaktır; ülkenin kalkınmasını tüm bireylerinin yararına olacak şekilde teşvik edecektir; İsrail'in Peygamberlerinin öngördüğü gibi özgürlüğe, adalete ve barışa dayanacaktır; din, ırk ve cinsiyet ayrımı olmadan tüm vatandaşlarının sosyal ve siyasi haklarında eşitliği garanti edecektir; din, vicdan, dil, eğitim ve kültür özgürlüğü sağlayacaktır; tüm dinlerin Kutsal Yerlerini koruyacaktır; ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ilkelerine bağlı olacaktır. İsrail Devleti, 29 Kasım 1947 Genel Kurul çözümünün uygulanması için Birleşmiş Milletler'in tüm örgütleriyle ve üyeleriyle işbirliği yapmaya hazırdır ve Eretz-İsrail'in tümünde ekonomik birliği kurmak için gerekli adımları atacaktır. Birleşmiş Milletler'e ülkesini kurmakta ve İsrail Devleti'nin milletlerarası nezakete kabul edilmesini sağlamakta Yahudi halkına yardımcı olması çağrısında bulunuyoruz. Aylardır bize yönelik yapılan saldırılar esnasında †“ İsrail Devleti'nin Arap sakinlerine barışı koruma ve tam ve eşit vatandaşlık ve tüm bölgesel ve kalıcı kurumlarında gereken temsil temelinde ülkenin inşa edilmesine katılmaları çağrısında bulunuyoruz. Tüm komşu ülkelemize ve vatandaşlarına barış ve iyi komşuculuk teklifiyle elimizi uzatıyoruz ve kendi ülkerine yerleşmiş bağımsız Yahudi halkıyla işbirliği ve ortak yardım bağları oluşturma çağrında bulunuyoruz. İsrail Devleti, Orta Doğu'nun tamamının kalkınması için üzerine düşeni gerçekleştirmeye hazırdır. Diasporadaki Yahudi halkına, Eretz-İsrail'deki Yahudilere göç ve inşa etme görevlerinde yardım etmeleri ve çok eski bir hayali gerçekleştirmede †“ İsrail'in kurtarılmasında †“ karşılacak zorluklarda destek çıkmaları çağrısında bulunuyoruz. Tanrı'ya güvenerek, anavatan toprağında, Tel Aviv şehrinde, bu Sebt Günü arafesinde, 5 Iyar 5708 (14 Mayıs 1948) tarihinde Devlet Geçici Konseyi'nin bu oturumunda bu beyannameye imzalarımızı atıyoruz. --Angelicafun 12:17, 14 Temmuz 2009 (UTC) Bildirge'nin Asıl Resmi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İsrail Bağımsızlık Bildirgesi ilgili konular