İsrail Krallığı (Birleşik Monarşi)

Musevilik

} Birleşik İsrail Krallığı Tanah'ta anlatıldığı üzere İsrail topraklarında M.Ö. 1050 ve M.Ö. 930 yılları arasında var olmuş bir birleşik monarşiydi. Ön bilgi Tanah'a göre, birleşik krallık çağından evvel İsrailoğulları denen on iki kabile konfederasyon şeklinde yaşıyorlardı. M.Ö. 1025 civarında dış tehditler yüzünden İsrail Krallığını oluşturdular. Dönemin liderlerinden olan hakim Samuel M.Ö. 1020'de Bünyamin kabilesinden Şaul ben Kiş'i krallığın başına getirtti. Onun ardından gelen Kral David döneminde (M.Ö. 1006) ise krallık en güçlü dönemini yaşadı. David, (Şaul'un ardından geçici krallık yapan Ish-bosheth sayılmazsa) ülkenin ikinci kralı oldu ve 3.000 yıl önce Kudüs'ü başkent ilan etti. Bundan evvel, Şaul'un döneminde başkent Gibeah, Ish-bosheth'in zamanında ise başkent Mahanaim idi. David'in krallığının ilk yedi yılında ise başkent Hebron'du. Şaul'den sonra David İsrail kabilelerini tekrar birleştirmeyi başardı. Güçlü askeri birlikler kurup Filistiler gibi bölgedeki azılı düşmanlarını yendi ve sınırlarını güvence altına aldı. David'in zamanında birleşik İsrail Krallığı askeri anlamda üstünlük kurup refah içinde yaşadı. M.Ö. 930'da ülke kuzeyde İsrail Krallığı ve güneyde Kudüs'ü içine alan Yehuda Krallığı olmak üzere ikiye bölündü. == Tarih Monarşi ve Tanahsal kronoloji Birleşik monarşinin dört kralı oldu: Bünyamin kabilesinden Şaul ben Kiş, Şaul'un oğlu Ishbaal (Ishbosheth), Şaul'un damadı Yehuda kabilesinden David, David'in oğlu Şelomo. Şaul'un döneminde başkent Gibeah iken ardından gelen Ishbaal'in İsrail'inde başkent Mahanaim ve David'in Yehuda'sında başkent Hebron'du. David krallığı tekrar birleştirince başkenti Kudüs yaptı. Tanah'ta konuyla ilgili bölümlerin başlangıcında başkentin Şiloh olarak görüldüğünden bahseder; yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda da Şiloh'un dini başkent olma ihtimali üzerinde durulur. Tarihçiler eski kronolojilerden William F. Albright yeni kronolojilerden ise Gershon Galil'in kaynaklarını kullanırlar. Aşağıdaki listedeki bütün tarihler M.Ö.'dir

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.