--}}

İsrailoğulları

İsrailoğulları, BENİ İSRAİL olarak da bilinir, Yabbok Irmağı yakınlarında Penuel'de (Tann'nın Yüzü) bir gece boyunca süren dövüşten sonra adı Tanrı tarafından İsrail olarak değiştirilen Yakub'un soyundan gelenler (Tekvin 32:28). Yahudi tarihinin ilk dönemlerinde İsrail'in On İki Kabilesi için kullanılan İsrailoğullan adı, Filistin'de bağımsız iki Yahudi krallığı kurulduktan sonra israil Krallığı'nı oluşturan kuzeydeki On Kabile'yi güneydeki Yahuda Krallığı'nda yaşayan Yahudilerden ayıran

İsrailoğulları, BENİ İSRAİL olarak da bilinir, Yabbok Irmağı yakınlarında Penuel'de (Tann'nın Yüzü) bir gece boyunca süren dövüşten sonra adı Tanrı tarafından İsrail (Tanrı ile uğraşan ya da Tanrı uğraşır) olarak değiştirilen Yakub'un soyundan gelenler (Tekvin 32:28). Yahudi tarihinin ilk dönemlerinde İsrail'in On İki Kabilesi için kullanılan İsrailoğullan adı, Filistin'de bağımsız iki Yahudi krallığı kurulduktan sonra israil Krallığı'nı oluşturan kuzeydeki On Kabile'yi güneydeki Yahuda Krallığı'nda yaşayan Yahudilerden ayıran bir anlam kazandı. Kuzey Krallığı'nın İÖ 721'de Asurlularca ele geçirilmesinden sonra On Kabile zamanla başka halklarla karışarak tarihten silindi. Bundan sonra Yahuda Krallığı'nın soyundan gelenler İsrailoğullan olarak anılmaya başladı. Dinsel ayinler bakımından, İsrailoğulları adı kohen gadol (yüksek rahip) Harun'un soyundan gelen kohen'leiin ve ilk din görevlilerinin soyundan gelen Levilerin dışında kalan Yahudileri kapsar. Bu ayrım önemlidir, çünkü sinagogda bir kohen varsa Tora'nın okunması için önce o çağrılır, onu bir Levi izler, en sonunda da sıra bir İsrailoğluna gelir.

Görüşler

  • defne Avatar
    defne - 1 yıl önce

    çok güzel


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İsrailoğulları
İsrailoğulları