İsrailoğulları

İsrailoğulları, BENİ İSRAİL olarak da bilinir, Yabbok Irmağı yakınlarında Penuel'de (Tann'nın Yüzü) bir gece boyunca süren dövüşten sonra adı Tanrı tarafından İsrail olarak değiştirilen Yakub'un soyundan gelenler (Tekvin 32:28). Yahudi tarihinin ilk dönemlerinde İsrail'in On İki Kabilesi için kullanılan İsrailoğullan adı, Filistin'de bağımsız iki Yahudi krallığı kurulduktan sonra israil Krallığı'nı oluşturan kuzeydeki On Kabile'yi güneydeki Yahuda Krallığı'nda yaşayan Yahudilerden ayıran

İsrailoğulları, BENİ İSRAİL olarak da bilinir, Yabbok Irmağı yakınlarında Penuel'de (Tann'nın Yüzü) bir gece boyunca süren dövüşten sonra adı Tanrı tarafından İsrail (Tanrı ile uğraşan ya da Tanrı uğraşır) olarak değiştirilen Yakub'un soyundan gelenler (Tekvin 32:28). Yahudi tarihinin ilk dönemlerinde İsrail'in On İki Kabilesi için kullanılan İsrailoğullan adı, Filistin'de bağımsız iki Yahudi krallığı kurulduktan sonra israil Krallığı'nı oluşturan kuzeydeki On Kabile'yi güneydeki Yahuda Krallığı'nda yaşayan Yahudilerden ayıran bir anlam kazandı. Kuzey Krallığı'nın İÖ 721'de Asurlularca ele geçirilmesinden sonra On Kabile zamanla başka halklarla karışarak tarihten silindi. Bundan sonra Yahuda Krallığı'nın soyundan gelenler İsrailoğullan olarak anılmaya başladı. Dinsel ayinler bakımından, İsrailoğulları adı kohen gadol (yüksek rahip) Harun'un soyundan gelen kohen'leiin ve ilk din görevlilerinin soyundan gelen Levilerin dışında kalan Yahudileri kapsar. Bu ayrım önemlidir, çünkü sinagogda bir kohen varsa Tora'nın okunması için önce o çağrılır, onu bir Levi izler, en sonunda da sıra bir İsrailoğluna gelir.

Görüşler

 • defne Avatar
  defne - 1 yıl önce

  çok güzel


Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İsrailoğulları ilgili konular

 • Elohist

  Elohist (E), Belgesel hipotez'de anlatılan Tora'nın dört kaynağından biridir. Kaynağın ismi Tanrı için kullanılan Elohim'den gelir. Tanrı,
 • Musa

  Musa (Arapça: موسى, İbranice: מֹשֶׁה Móše) İbrani peygamber, öğretmen ve lider. İslam, Hıristiyanlık, Yahudilik ve Bahailikte peyg
 • Ehl-i sünnet

  Ehl-i Sünnet Alm. Der Weg der Sünniten, Fr. la voie d ahl-i Sunnat, İng. The Sunni Path. İslam dininde doğru itikat üzere olanlar. Peygamber efe
 • Ibadet

  İbadet, Allah`a karşı gösterilecek saygı, tazim ve hürmet demektir. Ibadet, Allah`ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramla
 • Ibrani

  İbraniler, geçmişte, günümüz (Suriye) ve Mısır'ından Kuveyt'e kadar olan topraklarda yaşamış olan kadim bir halk. İbranî asıllı halk o
 • Kalib

  Kalib İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Yakub aleyhisselamın on iki oğlundan Şem’un’un neslindendir. Babasının ismi Yukna’d
 • Karun

  Karun Musa aleyhisselamın ümmetinden ve akrabalarından olduğu halde, zenginliği yüzünden kibirlenip, Musa aleyhisselama karşı çıktığı i
 • Samiri

  Samiri, İslam dini'nin kutsal kitabı Kur'an'da ve Musevilik'in kutsal kitabı Tevrat'ta adı geçen bir şahıs. Kur'an'da adı 4 ayrı surede geçe
 • Yusuf suresi

  Yusuf Suresi (Arapça: سورة يوسف), Kur'an'ın 12. suresidir.
 • Kısas

  Kısas Bir şeye aynısı ile karşılık verilmesi. Haksız yere adam öldüreni veya yaralama fiillerinden birini işleyen suçluyu, işlediği suç
İsrailoğulları
İsrailoğulları