İstanbul'daki Çeşmeler Listesi

Kısaca: ==15.yüzyıl==* Davut Paşa Çeşmesi == 16.yüzyıl ==* Ahi Durmuş Baba Çeşmesi * Defterdar Camii Çeşmesi * Ekmekçi Sinan Çeşmesi * Mehmet Bey Çeşmesi (Kazlı Çeşme)* Hacı Bayram Can Çeşmesi * Şahsultan Çeşmesi * Rüstem Paşa Çeşmesi * Yatağan Çeşmesi * Semin Ali Paşa Çeşmesi * Şah Rah Çeşmesi * Uşaki Tekke Çeşmesi * Aşık Paşa Çeşmesi * Cibali Sivrikoz Çeşmesi * Kalın Ali Paşa Çeşmesi * Kanuni Süleyman Çeşmesi * Gazi Süleyman Han Çeşmesi * ...devamı ☟

15.yüzyıl

* Davut Paşa Çeşmesi 16.yüzyıl * Ahi Durmuş Baba Çeşmesi * Defterdar Camii Çeşmesi * Ekmekçi Sinan Çeşmesi * Mehmet Bey Çeşmesi (Kazlı Çeşme) * Hacı Bayram Can Çeşmesi * Şahsultan Çeşmesi * Rüstem Paşa Çeşmesi * Yatağan Çeşmesi * Semin Ali Paşa Çeşmesi * Şah Rah Çeşmesi * Uşaki Tekke Çeşmesi * Aşık Paşa Çeşmesi * Cibali Sivrikoz Çeşmesi * Kalın Ali Paşa Çeşmesi * Kanuni Süleyman Çeşmesi * Gazi Süleyman Han Çeşmesi * Süleyman I Çeşmesi * İskender Bey Çeşmesi * Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi * Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi * Haydar Paşa Çeşmesi * Mehmet Paşa Çeşmesi * Kaid (Komutan) Mustafa Ağa Çeşmesi * Mehmet Paşa Çeşmesi * Fatma Sultan Çeşmesi * Fatma Sultan Çeşmesi * Ebüssuut Efendi Çeşmesi * Takyeci Çeşmesi * Yakup Kethüda Çeşmesi * Yakup Kethüda Çeşmesi * Mesiiı Paşa Çeşmesi * Ayakapı Çeşmesi * Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi * Ağalar Çeşmesi * Vezir Mehmet Paşa Çeşmesi * Şehsuvar Bey Çeşmesi * Sinan Paşa Çeşmesi * Mirahur Ağa Çeşmesi * Şeydi Bey Çeşmesi * Halil Çevkan Çeşmesi * Cüce Mehmet Ağa Çeşmesi * Serhazin Mustafa Ağa Çeşmesi * Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi * Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi * Odabaşı Kasım Bey Çeşmesi * Silahtar Yusuf Ağa Çeşmesi * Ahırkapı Feneri Çeşmesi 17.yüzyıl * Siyavuş Paşa Çeşmesi * Ayşe Sultan Çeşmesi * Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi * Mimar Ağa Çeşmesi * Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi * Ahmet I Çeşmesi * Ebülmeyamin Çeşmesi * Ahmet I Çeşmesi * Mustafa Paşa Çeşmesi * Kaptan Halil Paşa Çeşmesi * Darüssaade Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi * Sadrazam Mehmet Paşa Çeşmesi * Sefer Ağa Çeşmesi * Dilsiz Ali Ağa Çeşmesi * Osman II Çeşmesi * Abbas Ağa Çeşmesi * Mehmet Kethüda Çeşmesi * Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi * Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi * Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi * Kapıağası Çeşmesi * Murat IV Çeşmesi * Paşa Kethüdası Ali Ağa Çeşmesi * Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi * Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi * Sultan ibrahim Sünnet Odası Çeşmesi * Haseki Sultan Meydan Çeşmesi * Beyzade Mehmet Efendi Çeşmesi * Ahmet Paşa Çeşmesi * Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi * Mimar Mustafa Çeşmesi * Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi * Küçük Çeşme * Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi * Vezir Süleyman Çeşmesi * Ağa Çeşmesi * Bey Çeşmesi * Mustafa Ağa Çeşmesi * Zembilci Seyyit Ali Çeşmesi * Mehmet IV Çeşmesi * Kara Mustafa Paşa Çeşmesi * Mustafa Ağa Çeşmesi * Otakçılar Mezarlığı Çeşmesi * Mehmet Ağa ve Hacı İbrahim Çeşmesi * Şatır Hasan Ağa Çeşmesi * Beşikçizade Çeşmesi * Abdullah Ağa Çeşmesi * Çavuşzade Ahmet Efendi Çeşmesi * Devoğlu Ali Ağa Çeşmesi * Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi * Mehmet Kethüda Çeşmesi * Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi 19.yüzyıl * Ahmet Kemali Efendi Çeşmesi * Selami Çeşme 20. yüzyıl * Alman çeşmesi * Sinan Ağa Çeşmesi * Aşçıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi * Serandedil Kalfa Çeşmesi * Kapıcı ismail Ağa Çeşmesi * Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi * Haznedar Şemsi Cemal Usta Çeşmesi * Hacı Pertev Bey Çeşmesi * Salih Zeki Bey Çeşmesi * Halil Ağa Çeşmesi * Mahallebici Elhac Mehmet Ağa Çeşmesi * Gülhane Parkı Çeşmesi * Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi * Sun'ullah Efendi ve Osman Ağa Çeşmesi * İttifak Çeşmesi * Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi * Yerköğlü Ahmet Ağa Çeşmesi * Mehmet Nuri Çeşmesi * Mustafa Rasim Bey Çeşmesi * Nazım Bey Meydan Çeşmesi * Kürkçübaşı Çeşmesi * Beykozlu Mehmet Bey Çeşmesi * Safer bin Nebi Efendi Çeşmesi * Hace Hanım Çeımesi * Faret Zade Çeşmesi * Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi * Softa Sinan Mahallesi Meydan Çeşmesi Tarihsiz * Esircibaşı Meydan Çeşmesi * Arabzade Abdürrahman Efendi Çeşmesi * Elhac Mahmut Ağa Çeşmesi * Kiler Kethüdası Çeşmesi * Gümüşlü Sofa Çeşmesi * Elhac Hasan Efendi Çeşmesi Lahika * Takkeci Çeşmesi * Kapıcı Çeşmesi * Hacı Mustafa Çeşmesi * Seyyit Ali Çeşmesi * Çorlulu Ali Pasa Çeşmesi * Valide Kethüdası Çeşmesi * Hatice Sultan Sebili Çeşmesi * Çırçırsuyu Çeşmesi * Darülhadis Çeşmesi * Kurukavak ismail Ağa Çeşmesi * Mahmut I Çeşmesi * Fatma Hatun Çeşmesi * Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi * Feyzullah Ağa Çeşmesi * Ebubekir Ağa Çeşmesi * Mehmet Ağa Çeşmesi * Süleymaniye Meydan Çeşmesi * Berberbaşı Çeşmesi * Tegafül Kalfa Çemşesi * Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi * Mahmut II Çeşmesi * Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi * Hacı ismail Efendi Çeşmesi * Ruhi Bey Çeşmesi * Bezmialem Valide Çeşmesi * Hacı Arif Ağa Çeşmesi * Kazım Bey Çeşmesi * Hacı Mehmet Çeşmesi * Zehra Hanım Meydan Çeşmesi * Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi * İhramcı Sadık Çeşme'si * Bala Tekke Çeşmesi ~ * Hayrüddin Paşa Çeşmesi * Abdülhamit II Meydan Çeşmesi * Bodrujn Çeşmesi * Pertevniyal Valide Çeşmesi * Pertevniyal Çeşmesi * Hacı Necip Bey Çeşmesi * Hacı Sezai Paşa Çeşmesi * Üç Mihraplı Cami Meydan Çeşmesi * Ratibe Salih Hanım Çeşmesi * Cumhuriyet Çeşmesi * Süleyman Faik Paşa Çeşmesi * Eczacı Eşref Çeşmesi * Çinili Çeşme * Ali Paşa Çeşmesi * Nakkaş Hasan Paşa Çeşmesi * Mehmet Ağa Çeşmesi Galeri Resim:SARIYER AHMET KEMALİ EFENDİ ÇEŞMESİ.jpg|Ahmet Kemali Efendi Çeşmesi

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.