İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1877’de Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında iyi yargıç yetiştirilmesi için daha iyi bir eğitimin verilmesi ve yeni bir hukuk mektebi kuruluşu tartışıldı. Adı Mekteb-i Hukuk-i Sultani olan bu okul 1878’de kapatılarak, bunun yerine yeni bir Hukuk Mektebi düşünüldü. 17 Haziran 1880’de(5 Haziran 1926) Adliye Nezareti bahçesinde faaliyet gösterecek Mekteb-i Hukuk öğretime başladı.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1877’de Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında iyi yargıç yetiştirilmesi için daha iyi bir eğitimin verilmesi ve yeni bir hukuk mektebi kuruluşu tartışıldı. Adı Mekteb-i Hukuk-i Sultani olan bu okul 1878’de kapatılarak, bunun yerine yeni bir Hukuk Mektebi düşünüldü. 17 Haziran 1880’de(5 Haziran 1926) Adliye Nezareti bahçesinde faaliyet gösterecek Mekteb-i Hukuk öğretime başladı. Bunun programı Batılı örneklerine yakın ve daha gelişmişti. Sırasıyla bu iki okul, fakültemizin esasını oluşturmuştur. II.Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı olan 1 Eylül 1900’de, Darülfünun’u Şahane açıldı. Mekteb-i Hukuk bunun içinde bir şube (Fakülte) haline getirildi. 20 Nisan 1912 tarihli Nizamname ile de bu kurum, İstanbul Darülfünun’u adını aldı. Tüzel kişilik kazanması ve bilimsel özerkliği elde etmesi, 11 Ekim 1919 tarihindedir. 21 Nisan 1924 tarihli Kanunu takiben, 11 Ekim 1919 tarihli nizamname yeniden değiştirilerek tüzel kişiliği tekrar düzenlendi. 7 Ekim 1925 tarihli İstanbul Darülfünun’u Talimatnamesi ile de bilimsel ve idari özerklik benimsendi.

31 Temmuz 1933 tarihinde, 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edildi ve İstanbul Üniversitesi olarak yeniden örgütlenildi. Bu düzenleme İsviçreli Prof.Dr.Albert Malche’nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak yapıldı. Darülfünun’dan Üniversite’ye ilerleyen süreçte her aşamada batılı öğretim üyelerine rastlamaktayız. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1933’den beri batılı profesörlerin çalıştığı görülür. Batılı öğretim üyelerinin en etkili katkısı, 1933 reformu sonrasında Almanya’dan Nazi zulmü nedeniyle kaçmak zorunda kalan profesörlerin Üniversitemize ve Fakültemize katılmalarında gözlemlenebilir.

Bu tarihçenin tümüne baktığımızda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mirası 1453’e kadar götürülebilir. Zira, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet’in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve bütünleştirmiştir. Tanzimat sonrası gelişmeler, daima batı standartında bir fakülte olma yönündedir. Günümüzdeki fakültemizin öğretim programı ve hedefleri, büyük ölçüde 1933 Reformunun ilkelerine dayanmaktadır. Bu ilkeler de,Atatürk ilke ve devrimleri ışığında hukuk eğitiminin demokratik, laik ve hukuk devleti esasına dayanan bir eğitim olmasının koşullarını sağlamaktadır.

Linkler

http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/ - İstanbul Hukuk

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ilgili konular

 • Hukuk fakültesi

  Hukuk Fakültesi, hukuk biliminin öğretildiği ve bu bilim içindeki çeşitli dallarda araştırmalar yapılan fakülte.
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Cumhuriyet’in ilk Hukuk Fakültesi olarak 1925 yılında kurulmuştur.
 • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Selçuk Üniversitesi`ne bağlı bir hukuk fakültesidir.
 • Augsburg Üniversitesi

  Augsburg Üniversitesi (Almanca: ''Universität Augsburg'') Almanya'nın Augsburg kentinde yer alan bir yükseköğretim kuruluşudur. 1970 yılında
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul'da 1996 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne bağlı olarak hukuk alanında eğitim ve
 • Teoman Akünal

  Teoman Akünal, Türk medeni hukuk profesörü hukukçu ve avukat. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ders vermektedir.1965 yılında İstanbul Ü
 • Hakan Pekcanıtez

  1956 yılında Erciş'te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olduktan sonra, 1979'da Ege Üniversitesi Hukuk Fa
 • Halil Akkanat

  Halil Akkanat (d. 1966, Besni Adıyaman) akademisyen, hukuk profesörü, Türk-Alman Üniversitesi Vekil Rektörü ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

  Eczacılık Fakültesi
 • Erden Kuntalp

  Erden Kuntalp (Prof. Dr.), ( d. 8 Kasım 1934, Aydın) Türk hukukçu. Lisans eğitimini 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi