İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kısaca: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1877’de Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında iyi yargıç yetiştirilmesi için daha iyi bir eğitimin verilmesi ve yeni bir hukuk mektebi kuruluşu tartışıldı. Adı Mekteb-i Hukuk-i Sultani olan bu okul 1878’de kapatılarak, bunun yerine yeni bir Hukuk Mektebi düşünüldü. 17 Haziran 1880’de(5 Haziran 1926) Adliye Nezareti bahçesinde faaliyet gösterecek Mekteb-i Hukuk öğretime başladı. ...devamı ☟

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1877’de Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında iyi yargıç yetiştirilmesi için daha iyi bir eğitimin verilmesi ve yeni bir hukuk mektebi kuruluşu tartışıldı. Adı Mekteb-i Hukuk-i Sultani olan bu okul 1878’de kapatılarak, bunun yerine yeni bir Hukuk Mektebi düşünüldü. 17 Haziran 1880’de(5 Haziran 1926) Adliye Nezareti bahçesinde faaliyet gösterecek Mekteb-i Hukuk öğretime başladı. Bunun programı Batılı örneklerine yakın ve daha gelişmişti. Sırasıyla bu iki okul, fakültemizin esasını oluşturmuştur. II.Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı olan 1 Eylül 1900’de, Darülfünun’u Şahane açıldı. Mekteb-i Hukuk bunun içinde bir şube (Fakülte) haline getirildi. 20 Nisan 1912 tarihli Nizamname ile de bu kurum, İstanbul Darülfünun’u adını aldı. Tüzel kişilik kazanması ve bilimsel özerkliği elde etmesi, 11 Ekim 1919 tarihindedir. 21 Nisan 1924 tarihli Kanunu takiben, 11 Ekim 1919 tarihli nizamname yeniden değiştirilerek tüzel kişiliği tekrar düzenlendi. 7 Ekim 1925 tarihli İstanbul Darülfünun’u Talimatnamesi ile de bilimsel ve idari özerklik benimsendi.

31 Temmuz 1933 tarihinde, 2252 sayılı kanunla Darülfünun ilga edildi ve İstanbul Üniversitesi olarak yeniden örgütlenildi. Bu düzenleme İsviçreli Prof.Dr.Albert Malche’nin 29 Mayıs 1932 tarihli raporuna dayanılarak yapıldı. Darülfünun’dan Üniversite’ye ilerleyen süreçte her aşamada batılı öğretim üyelerine rastlamaktayız. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1933’den beri batılı profesörlerin çalıştığı görülür. Batılı öğretim üyelerinin en etkili katkısı, 1933 reformu sonrasında Almanya’dan Nazi zulmü nedeniyle kaçmak zorunda kalan profesörlerin Üniversitemize ve Fakültemize katılmalarında gözlemlenebilir.

Bu tarihçenin tümüne baktığımızda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin mirası 1453’e kadar götürülebilir. Zira, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cumhuriyet’in ilanı öncesinde hukuk eğitimine ait bütün gelişme ve yenilikleri kendi bünyesinde toplamış ve bütünleştirmiştir. Tanzimat sonrası gelişmeler, daima batı standartında bir fakülte olma yönündedir. Günümüzdeki fakültemizin öğretim programı ve hedefleri, büyük ölçüde 1933 Reformunun ilkelerine dayanmaktadır. Bu ilkeler de,Atatürk ilke ve devrimleri ışığında hukuk eğitiminin demokratik, laik ve hukuk devleti esasına dayanan bir eğitim olmasının koşullarını sağlamaktadır.

Linkler

http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/ - İstanbul Hukuk

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Resimleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1 ay önce

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi ya da kısaca İTİCÜHF İstanbul'da bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 hafta önce

Ankara Adliye Hukuk Mektebi, 1928 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Daha sonra adı Ankara Hukuk Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değişen...

Ankara İœniversitesi Hukuk Fakültesi, 1925, 1928, Ankara, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 hafta önce

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul'da bulunan Marmara Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan hukuk fakültesidir. 1982 yılında Türkiye'deki dördüncü...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 hafta önce

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi bünyesinde lisans ve lisans üstü hukuk eğitimi veren fakülte. 2002-2003 akademik yılında 140...

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bilkent Üniversitesi
Hukuk fakültesi
3 hafta önce

kurulan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olup, Cumhuriyet Döneminde yeni açılan ilk fakülte 1925'te kurulan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'dir. Ankara...

Hukuk Fakültesi, 1874, 1925, 5 Kasım, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Eğitim, Fakülte, Galatasaray Lisesi, Hukuk, Taslak
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 yıl önce

başlamıştır. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi, minimum puan itibarıyla 34 hukuk fakültesi arasında dokuzuncu olmuştur. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde...

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
3 yıl önce

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1982 yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bir hukuk fakültesidir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2547...

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Selçuk birim, 1982, 1983, 1984, 20 Temmuz, Evrenkent, Meram Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü, Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2 hafta önce

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1992 yılında kurulmuş 1994 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.2011 yılında beşevlere taşınmadan önce emek civarında...

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1992, Emek, Eğitim, Gazi Üniversitesi, Taslak, Türkiye, İzzet í–zgenç, Bahtiyar Akyılmaz, Rıza Ayhan