İstanbul Antlaşması, 1915

1915 yılında İngiltere, Rusya ve Fransa arasında yapılan gizli anlaşma. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra, açık denizlere serbestçe geçiş sorunu Rusya için savaşın ana amacı haline gelmiştir. Rusya, Çanakkale Savaşları'nın sürdüğü 1915 yılında harekete geçerek müttefiklerine İstanbul ve Boğazlar üzerindeki isteklerini kabul ettirdi ve 18 Mart 1915'te İstanbul Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre istanbul dahil,

İstanbul Antlaşması, 1915

İstanbul Antlaşması, 1915

1915 yılında İngiltere, Rusya ve Fransa arasında yapılan gizli anlaşma. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra, açık denizlere serbestçe geçiş sorunu Rusya için savaşın ana amacı haline gelmiştir. Rusya, Çanakkale Savaşları'nın sürdüğü 1915 yılında harekete geçerek müttefiklerine İstanbul ve Boğazlar üzerindeki isteklerini kabul ettirdi ve 18 Mart 1915'te İstanbul Antlaşması İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalandı. Bu antlaşmaya göre istanbul dahil, Midye-Enez çizgisinden Sakarya akarsuyunun Karadeniz'e döküldüğü yere kadar tüm Boğazlar Bölgesi Rusya'ya bırakılıyordu. Buna karşılık Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu üzerindeki planlarına karışmayacaktı. Çanakkale Savaşları'nda İngiltere ve Fransa'nın başarısızlığa uğraması, Sovyet Devrimi'yle Rusya'nın savaştan çekilmesi gibi sebeplerle antlaşma uygulanamamıştır.

Yanıtlar