İstanbul Antlaşması (1533)

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı.

İstanbul Antlaşması (1533) 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.

1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman`ın liderliğindeki Osmanlı Devletini Macaristan`ın egemenliği konusunda Avusturya ile karşı karşıya getirdi. O zamanlar Avusturya`nı başında Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken`in kardeşi Arşidük Ferdinand bulunuyordu. Ferdinand kendisini Macaristan`ın kralı olarak ilan etmek istiyordu. Osmanlılar ise Macar asili Jan Zapolya`yı desteklediler. Macaristan için yapılan savaşlar hep başarısızlıkla sonuçlanınca Şarlken kardeşi Ferdinand`a Osmanlılar ile anlaşmasını tavsiye etti. O sırada Osmanlıların İran`daki Safevilerle ilişkileri bozulmuştu. Kanuni İran seferine çıkmak istiyordu. Macaristan seferleri Osmanlılara pahalıya mal olduğu için Avusturya ile anlaşmağa karar verdiler.

Bu antlaşmanın şartları şunlardı

 1. Avusturya arşidüğü protokol bakımından Osmanlı sadrazamına denk olacaktı.
 2. Ferdinand, Zapolya`nın Macar kralı olmasını kabul etti.
 3. Ferdinand, Osmanlılara yılda 30.000 duka altın vermeyi kabul etti.
 4. Macaristan ikiye ayrıldı. Birinci kısım Osmanlı Devleti`nin korumasında Zapolya`ya, ikinci kısmı vergi vermek şartı ile Ferdinand`a bırakıldı.İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstanbul Antlaşması (1533) ilgili konular

 • Zitvatorok Antlaşması

  Zitvatorok Antlaşması 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606).
 • Antlaşmalar

  Antlaşma, iki ya da daha çok devleti bağlayıcı nitelikteki anlaşmalara denir. Eski dilde antlaşmalara muâhede de denirdi.
 • Saint Germain Antlaşması

  10 Eylül 1919'da Avusturya ile imzalanan Saint-Germain Barış Antlaşması ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanmakta ve toprakları b
 • Triyanon Antlaşması

  Triyanon Antlaşması müttefikler ve ilgili ülkelerle Macaristan arasında Versay'da ki görkemli Trianon Sarayı'nda imzalandı. I. Dünya Savaşı
 • Üç İmparator Birliği

  Üç İmparator Birliği, Alman şansölyesi Otto von Bismarck'ın gerçekleştirdiği ittifaklar serisinin önemli bir bölümüdür. Bismarck'ın gi
 • İstanbul Antlaşması (1533)

  İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmas
 • 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

  1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu `nun Karlofça Antlaşması`yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla sa
 • Pressburg Barışı

  Pressburg Barışı ya da Pressburg Antlaşması, Pressburg'da (günümzde Bratislava, Slovakya) imzalanan dört barış antlaşması için kullanıla
 • Haraçgüzar devlet

  Kendinden siyasi ve askeri anlamda daha güçlü olan komşusuna haraç adı altında dönemsel vergi veren ya da değerli hediye gönderen devlet.Gü
 • 1867 Avusturya-Macaristan Antlaşması

  1867 Avusturya-Macaristan Antlaşması, Avusturya İmparatorluğu'nun Macarlarla imzaladığı bir uzlaşma antlaşmasıdır.