İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bir vakıf üniversitesidir. 1994 yılında ISIS (Istanbul School of International Studies) adıyla kurulmuş, 1996 yılındaki resmi açılıştan sonra adı İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 4 fakültesi, 2 enstitüsü, 28 lisans, 20 yüksek lisans programı ve bir meslek yüksek okulu vardır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bir vakıf üniversitesidir. 1994 yılında ISIS (Istanbul School of International Studies) adıyla kurulmuş, 1996 yılındaki resmi açılıştan sonra adı İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak değiştirilmiştir. 4 fakültesi, 2 enstitüsü, 28 lisans, 20 yüksek lisans programı ve bir meslek yüksek okulu vardır.

Tarihi

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfı olan Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı 31 Ekim 1994 tarihinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca aşağıda yer alan hedeflere ulaşmak amacı ile kurulmuştur: Her derece ve nitelikte, yabancı dil, sosyal bilimler, fen bilimleri ve teknoloji ağırlıklı eğitim kurumları, vakıf yüksek öğretim kurumları kurmak ve işletmek.

Bilimsel ve kültürel araştırmalar yapmak. Türkiye'nin kültür mirasının korunması için müzeler kurup işletmek, ülke kültür hayatının geliştirilmesi için seminer, brifing, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek, kültürel faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ayni veya nakdi destek sağlamak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, yüksek nitelikte akademik öğretim programları sunmak amacıyla 1996 yılında kuruldu. Non scholae sed vitae discimus' (okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz) ilkesiyle yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi bugün, 1.900’ü tam burslu olmak üzere 9.023 öğrencisi, 33 ülkeden 81 yabancı öğrencisi, 4 fakültesi, lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 48 bölüm/programı, 620 öğretim elemanı ile öğretime devam etmektedir. 2004-2005 Akademik Yılı’nda 1.394 mezun vermiştir.

Misyon

İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucuları, bilimsel ilerlemenin nihai amacının bireyin ve toplumun mutluluğu olduğu yaklaşımıyla, birbirinden farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerinin hoşgörü içinde yan yana yaşadığı, evrensel değerlerle donanmış, toplumun her kesimiyle kuvvetli bağları olan kültürel ve bilimsel bir ortam oluşturmayı hedefleyerek yola çıktılar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu doğrultuda, 'bilgi'nin egemen olduğu, şeffaflığı ve bilgiye erişmenin 'temel hak' kabul edildiği 21. yüzyıl toplumuna özgürlükçü, yaratıcı, entelektüel merak sahibi ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Yapısı

Eğitim İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA-European University Association), Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU-International Association of Universities), OECD/IMHE üyesidir ve Magna Charta Universitatum’u imzalamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi ERASMUS programını uygulamakta ve birçok yabancı üniversite ile akademik işbirliği yapmaktadır.

Burslar

Bilgi'de lisans öğretimi verilen programların tümünde burslu kontenjanı vardır. Burslu girebilmek için, ÖSYS tercihleri arasında yer vermek (bölüm kodunu kodlamak) ve ÖSYM'ce yerleştirilmiş olmak gerekiyor. Burslu öğrenciler öğrenim ücreti ödemezler. Burs hakkı hazırlık dahil tüm öğretim yıllarını kapsar. ÖSYM bursu, ortalamaya ve sınıf geçme durumuna bakılmaksızın, öğrenim süresince devam eder. ÖSYM bursuna sahip olmayan öğrencilerinse aşağıdaki burslardan yararlanma olanakları vardır.

International Baccalaurate Bursu: ÖSYM tarafından Bilgi lisans programlarından birine yerleştirilen ve International Baccalaurate mezuniyetini resmi olarak belgeleyenlere, öğrenim ücretinden IB diploma notuna göre değişen oranlarda indirim sağlanmaktadır.

Başarı Bursu: Her bölüm ve sınıfın, ilgili bölüm tarafından belirlenecek koşul ve kriterleri yerine getiren birinci burssuz öğrencisi bir sonraki akademik yıl boyunca başarı bursundan yararlandırılır.

Spor Bursu: Spor alanında, branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü'nün teklifi ve Burs Komitesi'nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız sporcu bursu verilebilir. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki okul takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Koordinatörlüğü görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir.

Sanat ve Kültür Bursu: Sanat ve Kültür dallarında ulusal ve uluslararası platformda ün kazanmış öğrencilere karşılıksız verilen burslardır. Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşı içerisinde olan kültür/sanat alanında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni temsil etmesidir.

Kütüphaneler ve Müze

Bilgi'nin biri Kuştepe biri de Dolapdere kampüslerinde olmak üzere iki kütüphanesi bulunmaktadır. Yapılmakta olan Silahtarağa kampüsündeyse halka açık kütüphanenin yapımı sürmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi, öğretimi, araştırmayı ve öğrencilerin entelektüel gelişimini doğrudan desteklemektedir. Kütüphanede kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, nota, caz CD'si, DVD, video kaset ve akademik internet kaynaklarından oluşan zengin bir koleksiyon bulunmaktadır.

Bilgi, Silahtarağa'daki kütüphaneye ek olarak konferanslar, seminerler ve sergilerin gerçekleştirileceği bir çağdaş sanatlar müzesi olan Santralistanbul'un yapım çalışmalarını da sürdürmektedir.

Spor Faaliyetleri

Sunduğu eğitim olanaklarının yanında Bilgi, bir sanat ve spor okulu. On beşten fazla spor takımı bulunan okulun takımları ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler alıyor.

Bilgi'nin Kuştepe kampüsü, öğrencilerin basketbol, voleybol, hentbol ve badmington oynayabilecekleri ya da jimnastik yapabilecekleri bir spor salonuna sahip. Dolapdere'deki spor tesislerindeyse yarı olimpik bir kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı iki basketbol sahası, bir fitness salonu ve bir dans salonu mevcut.

Kampüsler

İstanbul Bilgi Üniversitesi bir kent üniversitesidir; çünkü Bilgi, en iyi öğrenmenin "yaşam içinde" olduğuna inanır. Bilgi'li öğrenciler kent ortamında öğrendiklerini zenginleştirirler. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu düşüncelerle ve kentin tamamının bir "kampüs" olduğu bilinciyle, biri Dolapdere, biri de Mecidiyeköy-Kuştepe olmak üzere iki kampüste öğrenim yapmaktadır. Haliç kıyısında bulunan ve Bilgi'nin bazı sanat bölümleriyle bir kütüphane ve çağdaş sanatlar müzesine ev sahipliği yapacak Silahtarağa kampüsüyse 2006 güzünde kullanılmaya başlanacaktır.

Bağlantılar

  • http://www.bilgi.edu.tr İstanbul Bilgi Üniversitesi
  • http://pictures.bilgi.edu.tr Fotoğraflarla Bilgi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.