İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul'da 1996 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne bağlı olarak hukuk alanında eğitim vermek üzerine kuruldu. Fakültenin kurucu dekanı Uğur Alacakaptan'dır. Uğur Alacakaptan'dan sonra Belgin Erdoğmuş bu görevi devralmış, sonrasındaysa şimdiki Hukuk Fakültesi dekanı olan Turgut Tarhanlı göreve gelmiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul'da 1996 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne bağlı olarak hukuk alanında eğitim vermek üzerine kuruldu. Fakültenin kurucu dekanı Uğur Alacakaptan'dır. Uğur Alacakaptan'dan sonra Belgin Erdoğmuş bu görevi devralmış, sonrasındaysa şimdiki Hukuk Fakültesi dekanı olan Turgut Tarhanlı göreve gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesindeki yüksek lisans programları, Türkiye'deki klasik ayrım olan Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımları dışında, program katılımcılarına uzmanlaşmaya olanak sağlayacak bir biçimde İnsan Hakları Hukuku ve Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programları biçiminde açılmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye'de bu tür bir uzmanlaşmaya dayalı lisansüstü hukuk eğitimi veren ilk hukuk fakültesidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin üç yerleşkesinden biri olan Dolapdere Yerleşkesinde yer almaktadır.

Fakültede verilen dersler

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk fakültelerinde verilen temel derslerin dışında öğrencinin hukuk becerilerini, vizyonunu ve donanımını, eğilimleri doğrultusunda geliştirmek amacıyla çok çeşitli seçmeli dersler verilmektedir. Bunun dışında öğrencilerin İstanbul Bilgi Üniversitesi'ndeki diğer fakülte ve bölümlere ait dersleri de seçme olanakları vardır. Bunun dışında hukuk kliniği derleriyle öğrencilere başvuran gerçek tarafların sorunlarının öğrencilerce çözümü sağlanarak öğrenciye pratik kazandırılmaya çalışılmaktadır. Dileyen öğrenciler bitirme tezi hazırlayarak alanlarında akademik birer çalışma meydana getirebilmektedir.

Fakülte bünyesindeki araştırma merkezleri

*İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi *Bilişim Teknolojisi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi *Fikrí Mülkiyet Hukuku Araştırma ve Uygulama *Deniz Hukuku Araştırma Merkezi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar