Istanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi

Abdülbaki Gölpınarlı

Asıl adı Mustafa İzzet Baki (d. 12 Ocak 1900, İstanbul -ö. 25 Ağustos 1982, İstanbul), tasavvuf, tarikatlar, divan edebiyatı ve İran edebiyatı üzerine yapıtlarıyla ünlü edebiyat tarihçisi. Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ahmed Agâh Efendi'nin oğluyd...

Ahmet Kutsi Tecer

Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967) 4 Eylül 1901'de Kudüs'te doğan Ahmet Kutsi Tecer, 1929'da İstanbul Darülfünunu Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi üyeliğinde bulunduktan so...

Ali Canip Yöntem

Ali Canip Yöntem, (d. 1887 İstanbul) - (ö. 26 Ekim 1967), Türk şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısı.

Orhan Şaik Gökyay

Orhan Şaik Gökyay, (d. 1902 – ö. 2 Aralık 1994). Edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair.

Fuad Köprülü

Genel anlamda tarihçiliğin, özel anlamda edebiyat tarihçiliğinin bilimsel bir kimlik kazanmasına yol açan ve Halil Berktay’ın sözleriyle, “oryantalizmin Türklerin tarihini sömürgeleştirmesine” karşı çıkan ilk tarihçilerden Mehmet Fuad Köprülü 28 Haziran...

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi’nin tarihi, Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u fethetmesinden hemen sonra Medaris-i Semaniye (Sahn-ı Semân) adıyla kurduğu eğitim kurumlarına kadar varmaktadır. Dolayısıyla Edebiyat Fakültesi’nin de o yıllarda kurulmuş o...

Mustafa Şekip Tunç

Mustafa Şekip Tunç (d. 1886 İstanbul, ö. 17 Ocak 1958 İstanbul) psikoloji ve felsefe alanında önemli faaliyetlerde bulunmuş bir Türk büyüğüdür.

Ali Arslan (tarihçi)

Ali Arslan (d. 1961, Yayladağı, Hatay), Türk tarihçi.

İnâs Darülfünunu

İnâs Darülfünunu, Osmanlı Devleti’nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915 ders yılında İstanbul’da kurulmuş 3 yıllık bir yükseköğrenim (Mekteb-i Âli) kurumudur.