Istanbul Ermeni Patrikliği

Ermeni

Ermeni, Ermenistan'da ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir millete verilen genel addır.

Ermeniler

Ermeniler, çoğunluğu Ermenistan'da olmak üzere başta Rusya ve ABD'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan halka verilen ad. Yeryüzünde çeşitli ülkelere dağılmış 7 milyon civarında Ermeni bulunduğu sanılmaktadır. Ermenistan'daki Ermeni nüfusu resmi raka...

Osmanlı Devletinde Ermeniler

İlk Türk-Ermeni münasebetleri, Osmanlılardan önce savaşmak, geçmek veya göçmek maksadıyla Anadolu'ya gelen diğer Türk kavimleriyle başlamıştır.

Malachia Ormanian

İstanbul Ermeni Patriği Malakya Ormanyan, Ermeni Kilisesi'nin,""Kayıp ülkenin görünen ruhu" olduğunu söyleyen ve "Ermeni Kilisesi" adlı kitap yazan Katogigos.Kaynak: kimkimdir.gen.

Ermeni alfabesi

Ermeni alfabesi (Ermenice: Հայոց այբուբեն), Ermenicede kullanılan 38 harfli alfabedir.

Karekin Kazancıyan

Karekin Kazancıyan(18 Mayıs 1927,İstanbul-10 Mart 1998 İstanbul), 83.Türkiye Ermenileri Patriği.

İstanbul Ermeni Patrikleri listesi

İstanbul Ermeni Patrikleri listesi makamı İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nde bulunan Ermeni Apostolik Kilisesinin Türkiye'deki ruhani liderinin listesidir:

1828 ERMENİ TEHCİRİ

10 Ocak 1828 yılında Katolik ve Gregoryen Ermenilerin arasında çıkan ihtilafların hat safhaya varması sonucu, Bab-ı Âli (Gregoryen) İstanbul Ermeni Patrikliğine bir ferman göndererek İstanbul ve Ankara'daki Katolik Ermenilerin, Osmanlı sınırlarındaki taşr...

Harutün Vehabedyan

Harutyun Vahabedyan (Ermenice: Յարություն Վահաբեդյան, d.18?? - ö.1911)

Ermeni isyanları (I. Dünya Savaşı)

I. Dünya Savaşında Ermeni İsyanları Taşnak, Armenakan, Hınçak Ermeni partilerinin faaliyetleridir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu karşısına Ermeni ulusal örgütleri Ermeni milisleri (partisian gerilla müfrezeleri) ile karşı faliyetler yürütmüş, ayrıca Ru...