--}}

İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulu

Halkalı Ziraat Mektebi í‚lisi,

Halkalı Ziraat Mektebi í‚lisi, Okulun açılması ilk 1878-79 yılları arasında Ahmed Cevdet Paşa'nın Ticaret ve Ziraat Nazırlığı zamanında gündeme gelmiştir. O sırada Nezarette ilk defa kurulmuş olan Ziraat Müdürlüğü'ne getirilen ve Fransa'da tahsil görmüş olan Amasyan Efendi'nin öncülüğünde Halkalı'da yer satın alınmış ve binanın inşaatı 1891 yılında tamamlanmıştır. Bina tamamlanınca, ilk önce Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye içinde açılmış olan Mülkiye Baytar sınıflarının öğrencileri bu okula nakledilmiş ve asıl ziraat öğrencilerinin kabulüne ise bir yıl sonra başlanmıştır. Okula Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i í‚lisi adı verilmiştir. 1894 yılında okul ikinci dönem veteriner mezunlarını verdikten sonra, bu sınıflar İstanbul'a nakledilerek; müstakil bir okul haline getirilmiştir. Halkalı'daki okul ise, Ziraat Mektebi olarak kalmıştır. 1896'dan itibaren mezun vermeye başlamıştır. Okul, idadí mezunlarını kabul etmekte ve dört yıllık bir yüksek ziraat eğitimi vermekteydi. Bu okula daha sonra ormancılık ile ilgili dersler de eklenerek okulun adı Halkalı Ziraat ve Orman Mekteb-i í‚lisi olarak değiştirilmiştir. Böylece, orman memurları da bu okulda yetiştirilmeye başlanmıştır. İkinci Meşrutiyet'ten sonra bu okuldaki ormancılık dersleri yetersiz görülerek 1910'da Orman Mekteb-i í‚lisi kurulmuş ve ormancılık eğitimi bu okuldan ayrılmıştır. Bundan sonra, Halkalı Ziraat Mekteb-i í‚lisi adını alan okul, eğitimine I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi sırasında kısa süreli aralar vermiştir. 1928 yılında, Halkalı Ziraat Mektebi kapatılmıştır. Öğrencileri de, İstanbul'daki Orman Mektebi'ne devredilmiştir. http://www.bilimtarihi.org/pdfs/ziraat_okullari.pdf OSMANLI DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE ZİRAAT OKULLARI ÜZERİNE NOTLAR Sevtap Kadıoğlu Okulun Halkalı'da bulunan binası, Halkalı Ziraat ve Tarım Lisesi'ne döndürülmüştür. "Emret Komutanım" dizisi bu binada çekilmektedir. Bazı Ünlü Mezunları * Mehmet í‚kif Ersoy Şair * Zihni Derin Türkiye'de çay ziraatini başlatan kişi * Tahsin Çoşkan Tarım Bakanı * Nihat İyriboz Tarım Bakanı * Ali Rıza Erten Devlet Bakanı * Şevket Raşit Hatipoğlu Devlet ve Milli Eğitim Bakanı * Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu İçişleri Bakanı * Reşat Muhlis Erkmen Tarım Bakanı * Hikmet Birand Yazar

Kaynakça

} } }

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.