--}}

İstanbul Milletvekilleri

İstanbul milletvekilleri başlıklı bu makalede, TBMM`ne İstanbul`dan seçilen milletvekilleri (ve senatörler)ele alınmaktadır, İstanbulluluk kavramı içinde bir sınıflandırma yapılmamıştır.İstanbul doğumlu olması da dikkate alınmamıştır, çünkü milletvekilleri değişik partilerden birkaç defa değişik illerden seçilmişlerdir.

İstanbul milletvekilleri başlıklı bu makalede, TBMM`ne İstanbul`dan seçilen milletvekilleri (ve senatörler)ele alınmaktadır, İstanbulluluk kavramı içinde bir sınıflandırma yapılmamıştır.İstanbul doğumlu olması da dikkate alınmamıştır, çünkü milletvekilleri değişik partilerden birkaç defa değişik illerden seçilmişlerdir.

Gelmiş geçmiş 10 cumhurbaşkanı içinde Celal Bayar İstanbul milletvekilidir. TBMM başkanları içinde, Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Fuat Sirmen, Ferruh Bozbeyli İstanbul`dan seçilmişlerdi.

Hükümetlerde Yer Alan Bakanlar

İcra Vekilleri Heyeti döneminde 3 Mayıs 1920`den 24 Ocak 1921`e kadar hükümet olan Mustafa Kemal Paşa`nın başbakanlığında:

-Adnan Adıvar (İçtimaiye Vekili)

-Ahmet Ferit Tek (Maliye)

16 Mayıs 1921`e kadarki Fevzi Paşa hükümetinde:

-Adnan Adıvar (İçtimaiye)

-Ahmet Ferit Tek (Maliye)

9 Temmuz 1922`ye kadar süren Fevzi Paşa hükümetinde:

-Ali Fethi Okyar (Dahiliye)

-Refik Saydam (İçtimaiye)

4 Ağustos 1923`e kadar süren Hüseyin Rauf Orbay hükümetinde:

-Ali Fethi Okyar (Dahiliye)

27 Ekim 1923`e kadar süren Ali Fethi hükümetinde:

-Ali Fethi Okyar (Başbakan)

Cumhuriyet Hükümetleri Dönemi


6 Mart 1924`e dek İsmet İnönü hükümetinde:

-Fevzi Çakmak (Erkanı Harbiye)

-Süleyman Sırrı (Nafia)

-Refik Saydam (Sıhhiye)

22 Kasım 1924`e dek İsmet İnönü hükümetinde:

-Refik Saydam (İçtimaiye)

-Süleyman Sırrı (Nafia)

3 Mart 1925`e dek Ali Fethi hükümetinde:

-Ali Fethi Okyar (Başbakan)

1 Kasım 1927`ye dek İsmet İnönü hükümetinde:

-Süleyman Sırrı (Nafia)

-Behiç Erkin (Nafia)

-Refik Saydam (Sıhhiye)

-Hamdullah Suphi Tanrıöver (Maarif)

25 Eylül 1930`a dek süren İsmet Paşa hükümetinde:

-Behiç Erkin (Nafia)

-Refik Saydam (İçtimaiye)

4 Mayıs 1931`e dek süren İsmet İnönü hükümetinde:

-Refik Saydam (Muavenet)

1 Mart 1935`e dek süren İsmet İnönü hükümetinde:

-Refik Saydam (Sıhhiye)

1 Kasım 1937`ye dek süren İsmet İnönü hükümetinde:

-Refik Saydam (Muavenet)

-Ali Rana Tarhan (Gümrük)

11 Kasım 1938`e dek süren Celal Bayar hükümetinde:

-Ali Rana Tarhan (Gümrük)

25 Ocak 1939`a dek süren Celal Bayar hükümetinde:

-Refik Saydam (Dahiliye)

-Rana Tarhan (Gümrük)

3 Nisan 1939`a dek süren Refik Saydam hükümetinde:

-Refik Saydam (Başbakan)

-Ali Rana Tarhan (Gümrük)

8 Temmuz 1942`ye dek süren Refik Saydam hükümetinde:

-Refik Saydam (Başbakan)

-Ali Rana Tarhan (Gümrük)

8 Mart 1943`e dek süren Şükrü Saraçoğlu hükümetinde:

-Numan Menemencioğlu (Hariciye)

5 Ağustos 1946`ya kadar süren Şükrü Saraçoğlu hükümetinde:

-Numan Menemencioğlu (Hariciye)

9 Eylül 1947`ye kadar süren Recep Peker hükümetinde:

-Recep Peker (Başbakan)

-Cemil Cahit Toydemir (Milli Savunma)

8 Haziran 1948`e kadar süren Hasan Saka 1. hükümetinde ve 2. hükümetinde (14 Ocak 1949`da sona erdi), Şemsettin Günaltay`ın 22 Mayıs 1950`de biten hükümetinde İstanbullu bakan yer almadı.

8 Mart 1951`e dek süren Adnan Menderes hükümetinde:

-Adnan Menderes (Başbakan)

-Fuat Köprülü (Dışişleri)

-Nihat Belger (Sağlık)

14 Mayıs 1954`e dek süren Adnan Menderes hükümetinde:

-Adnan Menderes (Başbakan)

-Fuat Köprülü (Dışişleri)

30 Kasım 1955`e dek süren Adnan Menderes hükümetinde:

-Adnan Menderes (Başbakan)

-Mükerrem Sarol (Devlet)

-Fahrettin Ulaş (Devlet)

-Fuat Köprülü (Hariciye)

1 Kasım 1957`ye kadar süren Adnan Menderes hükümetinde:

-Adnan Menderes (Başbakan)

-Fuat Köprülü (Hariciye)

-Fahrettin Ulaş (İktisat ve Ticaret)

-Hadi Hüsman (Gümrük)

27 Mayıs 1960`a kadar süren Adnan Menderes hükümetinde:

-Adnan Menderes (Başbakan)

-Lütfi Kırdar (Sıhhiye)

-Hadi Hüsman (Gümrük)

Cemal Gürsel`in başbakanlığındaki ara rejim hükümetinde (4 Ocak 1961`e kadar ve 28 Ekim 1961`e kadar iki hükümet) seçilmiş İstanbullu yoktur.

1 Haziran 1962`ye kadar süren İsmet İnönü hükümetinde:

-İlhami Sancar (Milli Savunma)

-Selim Sarper (Dışişleri)

-Muhittin Güven (İmar)

2 Aralık 1963`de biten İsmet İnönü hükümetinde:

-İlhami Sancar (Milli Savunma)

-Ahmet Oğuz (Ticaret)

-Fahrettin Kerim Gökay (İmar)

13 Şubat 1965`de biten İsmet İnönü hükümetinde:

-Malik Yolaç (Devlet)

-İlhami Sancar (Milli Savunma)

22 Ekim 1965`de biten Suat Hayri Ürgüplü hükümetinde:

-Ömer Zekai Derman (Turizm)

Bu tarihten 22 Ekim 1969`a kadar Süleyman Demirel hükümeti, 14 Şubat 1970`e kadar 2. Süleyman Demirel hükümeti, 12 Mart 1971`e kadar 3. Süleyman Demirel hükümeti kurulmuş, ardından Nihat Erim`in 1. hükümeti 3 Aralık 1971`e kadar görev yapmıştır. Bu son hükümette:

-İsmail Arar (MEB)

10 Nisan 1973`de biten Ferit Melen hükümetinde:

-İsmail Arar (Devlet)

16 Aralık 1973`de biten Naim Talu hükümetinde:

-İsmail Hakkı Tekinel (Devlet)

-İlhami Sancar (MSB)

16 Eylül 1974`de biten Bülent Ecevit hükümetinde:

-Orhan Eyüboğlu (Devlet)

-Süleyman Arif Emre (Devlet)

-Orhan Birgit (Turizm)

31 Mart 1975`de biten Sadi Irmak hükümetinde:

-İlhami Sancar (MSB)

21 Haziran 1977`de biten Süleyman Demirel hükümetinde:

-Hasan Aksay (Devlet)

-Vefa Poyraz (Köyişleri)

3 Temmuz 1977`de biten Bülent Ecevit hükümetinde:

-Orhan Eyüboğlu (Başbakan Yardımcısı ve Devlet)

-Besim Üstünel (maliye)

-Fikret Gündoğan (Gıda tarim hayvancılık)

-Bahir Ersoy (Çalışma)

-Tarhan Erdem (Sanayi ve Teknoloji)

-Ali Topuz (Köyişleri)

31 Aralık 1977`de biten Süleyman Demirel hükümetinde:

-Süleyman Arif Emre (Devlet)

-Sadettin Bilgiç (MSB)

-Fehmi Cumalıoğlu (Çalışma)

17 Ekim 1979`da biten Bülent Ecevit hükümetinde:

-Orhan Eyüboğlu (Başbakan Yardımcısı ve Devlet)

-Hikmet Çetin (Devlet)

-Necdet Uğur (MEB)

-Bahir Ersoy (Çalışma)

-Ali Topuz (Köy. ve Koop.)

12 Eylül 1980`de biten Süleyman Demirel hükümetinde:

-Ekrem Ceyhun (Devlet)

-Orhan Cemal Fersoy (MEB) İstanbul senatörü.

24 Kasım 1983`de biten Bülent Ulusu hükümetinde yok.

21 Aralık 1987`de biten Turgut Özal hükümetinde:

-Turgut Özal (Başbakan)

-Ali Tanrıyar (İçişleri)

-Vehbi Dinçerler (MEB)

-Safa Giray (Bayındırlık)

2. Özal hükümeti bundan sonra 9 Kasım 1989`a kadar sürdü. Yıldırım Akbulut hükümeti ise 23 Haziran 1991`e kadar görev yaptı, bu hükümetteki İstanbullu bakanlar:

-Güneş Taner (Devlet)

-İbrahim Özdemir (Devlet)

-Recep Konukman (Devlet)

-Safa Giray (MSB)

-Avni Akyol (MEB)

-Adnan Kahveci (Maliye)

-İmren Aykut (Çalışma)

-Namık Kemal Zeybek (Kültür)

20 Kasım 1991`de biten 48. hükümette, Mesut Yılmaz hükümetinde:

-İmren aykut (Devlet)

-Safa Giray (Dışişleri)

-Adnan Kahveci (Maliye)

-Avni Akyol (MEB)

-İbrahim Özdemir (Ulaştırma)

-Bülent Akarcalı (Turizm)

49. hükümette, Süleyman Demirel hükümeti:

-Tansu Çiller (Devlet)

-Yıldırım Aktuna (Sağlık)

-Mehmet Moğultay (Çalışma)

-Doğancan Akyürek (Çevre)

50. hükümette:

-Yıldırım Aktuna (Devlet)

-Algan Hacaloğlu (Devlet)

-Mehmet Moğultay (Adalet)

-İsmail Cem (kültür)

-Ercan Karakaş (Kültür)

51. hükümette:

-Coşkun Kırca (Dışişleri)

52. hükümette:

-Coşkun Kırca (Dışişleri)

-Mehmet Sevigen (Devlet)

53. hükümette, Mesut Yılmaz hükümeti:

-İmren Aykut (Devlet)

-Yıldım Aktuna (Sağlık)

-Emin Kul (Çalışma)

54. hükümette:

-Tansu Çiller (Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri)

-Namık Kemal Zeybek (Devlet)

-Meral Akşener (İçişleri)

-Yıldırım Aktuna (sağlık)

-İsmail Kahraman (Kültür)

-Bahattin Yücel (Tarım)

55. hükümette:

-Hüsamettin Özkan (Devlet)

-Yıldırım Aktuna (Devlet)

-Cavit Kavak (Devlet)

-Güneş Taner (Devlet)

-İsmail Cem (Dışişleri)

-Nami Çağan (Çalışma)

-İmren Aykut (Çevre)

56. hükümet, Bülent Ecevit hükümeti:

-Hüsamettin Özkan (Bşb.yard. ve Devlet)

-İsmail Cem (Dışişleri)

-Nami Çağan (Çalışma)

57. hükümet Bülent Ecevit hükümeti:

-Hüsamettin Özkan

-Erdoğan Toprak (Devlet)

-Yılmaz Karakoyunlu (Devlet)

-İsmail Cem (Dışişleri)

58. hükümet Abdullah Gül hükümeti:

-Mehmet Ali Şahin (Bşb.yardımcısı ve Devlet)

59. hükümet, Recep Tayyip Erdoğan hükümeti:

-Mehmet Ali Şahin

== TBMM`de İstanbul milletvekilleri
==
Ayrıca isimlerin linklerine ve partilerine bakınız.

KaynaklarKazım Öztürk, ``TBMM Albümü 1920-1973``, Önder Matbaacılık, Ankara 1973.

Linkler

[1]

[2]

[3]

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.