İstanbul Nüfus ve Sosyal Hayat

Kısaca: Nüfus ve Sosyal HayatNüfus: 1990 sayımına göre İstanbul’un toplam nüfûsu 7.309.190 olup; 6. ...devamı ☟

Nüfus ve Sosyal Hayat

Nüfus: 1990 sayımına göre İstanbul’un toplam nüfusu 7.309.190 olup; 6.753.929’u ilçe merkezlerinde, 555.261’i köylerde yaşamaktadır. Her geçen yıl şehir süratle kalabalıklaşmaktadır. Bu miktarın mühim bir kısmını diğer şehirlerden göç edenler teşkil etmektedir. Yüzölçümü 5712 km2 olup, nüfus yoğunluğu km2’ye 1280 kişidir.

İstanbul, dünyadaki 77 ülkeden daha kalabalıktır. 1990 nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun yaklaşık % 8’i İstanbul ilinde bulunmaktadır. Türkiye’de köyden şehire göç edenlerin % 40’ı İstanbul’a göç etmektedir. Dünya Bankası raporlarına göre 2000 yılında İstanbul nüfusu 12 milyona yaklaşacaktır. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre ise, İstanbul iki bin yılında dünyanın en kalabalık on yedinci şehri olacaktır.

Örf ve adetler: Fetihten sonra kısa zamanda her cephesiyle Türkleşen ve Osmanlı Devletine 470 sene başşehirlik ve İslam Dünyasına 406 sene Hilafet Merkezliği yapan İstanbul’da, Türk-İslam kültürü hakimdir. İstanbul 1453’ten bu yana Türkiye’nin ve İslam Dünyasının en büyük kültür merkezi olmuştur. Türk-İslam eserleri bakımından dünyanın en zengin şehridir. İstanbul, asırlardır Osmanlı Devletinin örf ve adet, kıyafet, yemek ve diğer hususlarda örnek ve öncü şehri olmuştur.

Kıyafet: Osmanlı devrinde saray mensupları, esnaf, her çeşit meslek sahiplerinin ve azınlıkların kendisine mahsus hususi kıyafetleri vardı. Bu kıyafetler şimdi müze ve albümlerde kalmıştır. Osmanlı devrinde olduğu gibi, bugün de İstanbul Türkiye’nin moda merkezidir. Bu şehrin giyim ve kuşamı bütün Türkiye’ye tesir eder.

Yemekleri: İstanbul mutfağı ve Osmanlı saray mutfağı asırlar boyu ün yapmıştır. İstanbul yemekleri yalnız Türkiye içinde değil, bütün dünyaya yayılmıştır.

Folklor: İstanbul folkloru, halk oyunları, “ortaoyunu”, “karagöz” ve “meddahlar” bakımından da çok zengindir. Halk şairleri, klasik edebiyat, divan edebiyatı, halk müziği, halk hikayeleri, maniler, destanlar ve türk sanat müziği ve diğer mevzularda İstanbul, başlı başına bir deryadır. Verilen eserler ciltlere sığmayacak kadar çoktur.

En çok cami, türbe, müze, saray, kule, kütüphane, okul, üniversite, medrese, çeşme, gazete, dernek, mesleki kuruluş, fabrika, spor kulübü ve diğer kulüpler, hekim, stadyum, hastane, park, meydan velhasıl hemen hemen herşeyin en çoğuİstanbul’dadır. İstanbul, Türk sporunun da beşiğidir.

Eğitim: İstanbul, binlerce senedir dünyanın en büyük kültür merkezlerinin başında yer almıştır. Bizanslılar zamanında Hıristiyan dünyasının kültür merkezi olan İstanbul, 1453’ten sonra da İslam dünyasının kültür merkezi olmuştur. İstanbul, Türklerin elinde güzelleşmiş, tamir edilmiş, şaheserlerle süslenerek zirveye çıkarılmıştır. Güzel sanatların bütün dallarında en güzel eserler İstanbul’da bulunmaktadır. İstanbul, Cumhuriyet devrinde kültür merkezi vasfını devam ettirmiştir. İstanbul sayılamayacak kadar kültür eserleri ve müesseselerine sahiptir. Yeryüzünde İstanbul gibi tarihi ve sanat eserleri bol ikinci bir şehir henüz yoktur. İstanbul’un her köşesi bir tarihtir. Okur-yazar, okul ve öğrenci, öğretmen sayısı en çok ilimiz de İstanbul’dur. 216 anaokulu, 967 ilkokul, 75 özel ilkokul, 360 ortaokul, 72 özel ortaokul, 25 mesleki ve teknik ortaokul, 123 lise, 73 özel lise, 109 mesleki ve teknik lise, 6 özel mesleki ve teknik lise vardır (1992). Okur yazar nisbeti yüzde 90’dır. Okulsuz, yolsuz, elektriksiz ve susuz köyü yoktur. Türkiye’deki üniversitelerden 6’sı İstanbul’dadır. Bunlar; İstanbul, İstanbul Teknik, Boğaziçi, Marmara, Yıldız ve Mimar Sinan Üniversiteleridir. Bunlara bağlı çok sayıda akademi, enstitü ve yüksek okullar ile İstanbul okullar şehridir. Ayrıca özel Koç Üniversitesi 1993-1994 öğretim yılında açılarak talebe yetiştirmeye başladı. Çok sayıda askeri okullar da İstanbul’dadır. Kuleli Askeri Lisesi, Deniz Harp Okulu ve Lisesi, Hava Harp Okulu, Tuzla Piyade Okulu, Levazım veMaliye Okulu ve diğer bazı askeri okullardır. Ayrıca Gülhane Askeri Tıp Akademisi de Haydarpaşa’da eğitim vermektedir.

Yetişen meşhurlar: Türkiye’de asırlardır ilim adamı, asker, politikacı, şair vb. olarak isim bırakmış meşhurların büyük çoğunluğu İstanbul’dan yetişmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.