Dar anlamda İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır."İstatistik hakkında bugüne kadar pek çok tanım yapılmıştır. Hatta bu tanımların adeta bir istatiği bile yapılabilir.

İstatistik Nedir hakkında bilgiler

Dar anlamda İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri geliştirilmiş olan bazı tekniklerle analiz ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır."İstatistik hakkında bugüne kadar pek çok tanım yapılmıştır. Hatta bu tanımların adeta bir istatiği bile yapılabilir.
Bazı tanımlar;
İstatistik veri anlamına gelir,
İstatistik sayılarla uğraşan bir bilim dalıdır
İstatistik diğer bilim dallarının teknolojisidir.
İstatistik eksik bilgiler kullanarak doğru sonuçlara ulaştıran bir bilim dalıdır,
İstatistik, geçmiş ve şimdiki durumla ilgili toplanmış sayısal verileri
geliştirilmiş olan bazı tekniklerle özetleme, yorumlama ve analiz
ederek gelecek hakkında karar vermemizi kolaylaştıran bir bilim dalıdır."
17. Yüzyıla kadar sadece bilgi kaydetme şeklinde gerçekleşen istatistik'i çalışmalar, 18. ve 19. Yüzyıllarda J. Bernoulli (1645-1705) ve K.Gauss'un (1777-1855) katkılarıyla matematik temelleri üzerine oturtulmuş, ihtimal teorisi geliştirilmiştir. Sosyal ve antropolojik olaylara istatistiği kapsamlı bir şekilde uygulayan ilk matematikçi olan Adolphe Quételet (1796-1874) ise modern istatistiğin kurucusu olarak kabul edilmiştir. 20. Yüzyılın başında R. A. Fisher, K. Pearson ve W. S. Gosset'in katkılarıyla tahmin yapma ve karar verme konuları ön plana çıkarak istatistik artık sayısal verilerin yorum ve değerlendirmesini yapan bir bilimsel metotlar topluluğu haline gelmiştir.

Yukarıdaki gelişimler ışığında istatistiği tekrar tarif edecek olursak; İstatistik, verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan ilmi metotlar topluluğudur.
İstatistik ilmi zaman içinde geliştikçe günlük hayatımızda hemen hemen her konuda kullanılır hale gelmiştir. Sosyolojik araştırmalardan, devlet yönetimine, üretim sektöründen, tıp bilimine kadar pek çok kurumda faydalanılan bir bilim dalı olan istatistik, finans içerisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Amerika'da borsa analistleri ilk olarak istatistikçi diye adlandırılmıştır, zaman içinde diğer analiz tekniklerinin de kullanımından sonra analist denmeye başlanmıştır.

İş hayatında karşılaştığımız bazı olayları ve araştırma sonuçlarını değerlendirmede matematik modellemelerden yararlanmanın yanı sıra, bazı belirsizlik durumlarında sonuca ulaşmamızı kolaylaştıran istatistiği uygularken sahip olmamız gereken bakış açısını aşağıda vermeye çalıştık.

Hemen hemen her iş kolunda ve kademesinde, çalışanlar ve yöneticiler, üretecekleri ürünün belirlenmesinde, veya çalışmalarını yönlendirecekleri hedef kitlenin seçiminde bazı araştırmalar yapmak zorundadırlar. Bilgi toplama, örnek seçimi, değerlendirme ve sonuca varma aşamalarında karşılaşacağımız safhalar, en basit anlamda aşağıdaki gibi gruplanabilir:
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İstatistik Nedir - 2

Ölçülebilir verilerin kullanılması yoluyla toplam bilginin arttırılmasını amaçlayan bilim dalıdır. Uygulamalı matematiğin bir bölümü olan İstatistik Teorisi'ne dayanır. Rastsallık ve belirsizlik, İstatistik Teorisi dahilinde Olasılık Teorisi yardımıyla modellenir. ...

Arkeometri Nedir

ARKEOMETRİ“Arkeometri” sözcüğü “arkeoloji” ve “metrik” sözcüklerinden türetilmiştir. Anlam olarak fen ve doğa bilimleri yöntemleri kullanılarak eski eserlerle ilgili her türlü ölçüm ve değerlendirme yapılmasını içerir.Arkeometri çalışmalarının yapıldığı ...

Diyabet

İnsülin adlı pankreas hormonunun tesirinin çeşitli sebeplerle azalması veya kaybolması neticesi meydana çıkıp, kan şekerinin yükselmesi, idrarda şeker bulunması ve diğer bazı metabolik değişikliklerle karakterli, müzmin ve toplumda oldukça fazla görülen bir hastalık.

Sosyoloji

Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt ...

KOBİ

İş dünyası, sivil ve mesleki toplum örgütleri, üniversiteler ve medyada neredeyse hemen her gün KOBİ’lerden (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) bahsediliyor. Sözü edilen bu KOBİ nedir, ne işe yarar'KOBİ statüsünü kazanmanın firmalara yada çalışanlarına getirisi ...

Kategori Listesi

Turkcebilgi.com'da yer alan tüm bilgiler ana ve alt kateogorilerde kategorize edilmektedir. Aşağıdaki listede sitede yer alan kategorilerden bazıları yer almaktadır.

Georg Simmel

Amerikan sosyolojisinde Simmel’in (1858-1918) etkisi, şimdiye kadar tartışılan teorisyenlerden farklıdır. Marx, Durkeim ve Weber daha sonra önem kazanmalarına rağmen 20.yy başlarında Amerikan teorisinde göreceli olarak daha az etkilidirler. Simmel ise ilk Amerikan sosyologlarınca ...

Hipergeometrik Dağılım

Olasılık kuramı ve istatistik bilim kollarında, hipergeometrik dağılım sonlu bir ana kütle içinden tekrar geri koymadan seri halinde birbiri arkasından n tane nesnelerin çekilmesi şeklinde bir işlem için başarı sayısının dağılımını bir ayrık olasılık dağılımı şekilde ...

Küp Problemi

İstatistik bilimi içinde küp problemi (İngilizce urn problem) bir idealize edilmiş düşünce denemesi olup pratik hayatta ilgilenilen nesneler (atomlar, kişiler, otomobiler v.b) bir küp veya benzeri bir kap içinde bulunan renkli toplarla temsil edilmektedir. Bir veya daha fazla sayıda ...

Mehmet Ali Ayni

Mehmet Ali Ayni (d. 25 Şubat, 25 Zilkade 1285 1868 Serfiçe Manastır) - (ö 29 Kasım 1943), Türk bürokrat.

Negatif Binom Dağılımı

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarinda negatif binom dağılım bir ayrık olasılık dağılım tipi olup Pascal dağılımı ve Polya dağılımı bu dağılımın özel halleridir.

Rassal Değişken

Rassal değişken kavramının geliştirilmesi ile, sezgi yoluyla anlaşılan şans kavramı, soyutlaştırarak teorik matematik analiz alanına sokulmuş ve bu geliştirilen matematik kavram ile olasılık kuramı ve matematiksel istatistikin temeli kurulmuştur.