İstatistiksel Mekanik

Kısaca: İstatistik mekanik, büyük popülasyonları çözümlemekte matematiği kullanan olasılık teorisinin, kuvvete maruz kalan nesnelerin veya parçacıkların hareketiyle ilgilenen ''mekaniğe'' (mekanik) uygulamasıdır. ...devamı ☟

istatistiksel mekanik, istatistiğin ilke ve yöntemlerini klasik mekaniğin ve kuvantum mekaniğinin yasaları ile birleştiren fizik dalı. İstatistiksel mekanik, makroskopik sistemlerin ölçülebilir özelliklerini, sistemi oluşturan mikroskopik bileşenlerin özellik ve davranışlarına dayanarak kestirmeyi ye açıklamayı amaçlar. Örneğin ısıl enerji, düzensiz enerji durumlarında bulunan atom parçacıklarının enerjisi olarak, sıcaklık da enerjinin bu parçacıklar arasında nasıl paylaşıldığının niceliksel ölçüsü olarak yorumlanır. İstatistiksel mekanik, makroskopik bir sistemi oluşturan parçacıkların tek tek davranışlarını göz önüne almak yerine, aynı türden çok sayıda parçacığın ortalama davranışım göz önüne alır, bu nedenle de olasılık kuramının yasalarından geniş ölçüde yararlanır.

İstatistiksel mekaniğin matematiksel yapısını Elementary Principles in Statistical Mechanic (1902; istatistiksel Mekanikte Temel İlkeler) adlı yapıtında ABD'li fizikçi J. Willard Gibbs ortaya koydu. Ama istatistiksel mekaniğin temel ilkelerini, termodinamik alanındaki çalışmalarıyla, İngiliz fizikçi James Clerk Maxwell ve Avusturyalı fizikçi Ludwig E. Boltzmann daha önceden belirlemişlerdi. İstatistiksel mekaniğin yöntemleri, sonraki yıllarda, Brown hareketi (sıvı ya da gazlar içinde asıltı durumunda bulunan parçacıkların rasgele devinimi) ve katılarda elektrik iletimi gibi olgulara uygulandı. Molekül dinamiğinin bilgisayarlı ben-zetimleriyle akışkanların ve katıların özellikleri arasında ilişki kurulmasında da bu yöntemlerden yararlanılmaktadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Klasik mekanik
2 yıl önce

\mathbf {v} \over \mathrm {d} t}.} Klasik mekaniğin birçok dalı genel göreliliğin ve göreli istatistiksel mekaniğin basitleştirilmiş ve günlük yaşama uyarlanmış...

Klasik mekanik, Dinamik, Isaac Newton, Kinematik, Kuvvet, Kütle, Mekanik, Statik, Uzunluk, Zaman, Fizik, Atom, Fiziği
Matematiksel fizik
2 yıl önce

Noether teoremidir. Bu yaklaşımlar ve fikirler, aslında, istatistiksel mekanik, sürekli ortam mekaniği, klasik alan teorisi ve kuantum alan teorisi gibi fiziğin...

Fizik felsefesi
2 yıl önce

zaman ve parçacıklar ile ilgilidir. Ayrıca evrenbilim, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik, etki ve tepki, determinizm ve fizik kanunlarının doğası da...

Atmosfer fiziği
2 yıl önce

betimlemeleri yaparlar. Atmosferik fizik genellikle bulut fiziği, istatistiksel mekanik gibi yüksek matematik gerektiren konularla ilgilidir. Atmosferin...

Kara delik termodinamiği
2 yıl önce

delik ışınımının istatistiksel mekanik konusu, kuantum mekaniğinin gelişmesini sağlar. Kara delik ışınımının istatistiksel mekanik konusunu anlamaya...

Faz uzayı
5 yıl önce

Klasik mekanikte faz uzayının koordinatları genel koordinatlar qi ve onların konjuge eşlenikleri pi'dir. Bu uzaydaki sistemlerin istatistiksel grubunun...

Faz uzayı, Avagadro sayısı, Basınç, Boyut analizi, Değişken, Fizik, John von Neumann, Kaos teorisi, Katı, Klasik mekanik, Kuantum mekaniği
Paul Ehrenfest
5 yıl önce

1933), Yahudi kökenli Avusturyalı-Hollandalı fizikçi, kuantum mekaniği ile istatistiksel mekanik ve ilişkiler alanında büyük katkılarda bulundu, faz geçişi...

Maxwell-Boltzmann dağılımı
2 yıl önce

uygulamalarında kullanılan bir olasılık dağılımıdır. En yaygın uygulamaları istatistiksel mekanik alanında görülür. Dağılım, parçacıkların, momentum ve kinetik enerjisi...

Maxwell-Boltzmann dağılımı, Fizik, Kimya, Taslak