Istibdat

istibdat

Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm.

istibdat

Türkçe istibdat kelimesinin İngilizce karşılığı.
despotism despotizm

istibdat

uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, baskıcı yönetim, zorbacı yönetim, despotluk, despotizm.

istibdat

Türkçe istibdat kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Absolutismus, Autokratie

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Despotizm
3 yıl önce

Despotizm, ister bireysel, ister sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından olsun mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip hükûmet...

Levent Üzümcü
3 yıl önce

Orwell Mumammer Muammer Çil Horoz Vişne Bahçesi : Anton Çehov Oz Büyücüsü İstibdat Kumpanyası Anlatılan Senin Hikayendir 20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema...

Levent Üzümcü, 1972, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 6 Temmuz
Osman Nizami Paşa
3 yıl önce

yumuşatacağına dair hiçbir belirti olmadığına işaret ettikten sonra şöyle der: İstibdat idaresi bir gün elbette yıkılacaktır. Fakat yerine batılı manada bir idare...

Onur Buldu
3 yıl önce

48. bölüm) İnternet İlginç Bazı Olaylar, 2021 - (Kör Adam, 4. Bölüm) İstibdat Kumpanyası, 2014 (Tiyatro İstanbul) Şah Mat, 2008 (Tiyatro Duru) ^ "Arşivlenmiş...

Jön türkler
3 yıl önce

getirmeyi düşünmemişlerdir. Karşı oldukları durum Abdülhamid yönetiminin istibdat düzenidir. Baskı ve şiddet düzeninin yönetime ortak bir meclis kurulursa...

Islahat, 19. yüzyıl, Avrupa, Balkanlar, Genç Osmanlı, Jön Türk, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, İstanbul, Meşrutiyet
Halil Menteşe
3 yıl önce

sonra İstanbul'da Hukuk Mektebi'ne devam etti. 1894 yılında İstanbul'daki istibdat ortamından kaçmak için öğrenimini yarıda bırakıp önce memleketi Milas'a...

Adamantios Korais
6 yıl önce

liberalizm yanlısı olarak, gerek, Osmanlı dönemiyle birlikte karanlık bir istibdat dönemi olarak tanımladığı Bizans İmparatorluğu'nun Ortodoks Hristiyan mirasının...

Hüseyin Suat Yalçın
3 yıl önce

içinde yeni şiirleri de vardır, 1949). Bu beş perdelik piyesin konusu İstibdat Devri'nde geçer. Fehim Paşa, Abdülhamit zulmünün aletidir. Evli bir kadın...