İstibdat Dönemi

İstibdat Dönemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: II. Abdülhamit

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Türkiye'de yayımlanmış mizah dergileri
2 hafta önce

- 1951 "Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü" 1. Cilt - Tanzimat Dönemi ve İstibdat Dönemi (1867-1878 / 1878-1908), Turgut Çeviker, Adam Yayınları, İstanbul...

Adamantios Korais
3 yıl önce

liberalizm yanlısı olarak, gerek, Osmanlı dönemiyle birlikte karanlık bir istibdat dönemi olarak tanımladığı Bizans İmparatorluğu'nun Ortodoks Hristiyan mirasının...

Jön türkler
4 hafta önce

meşrutiyeti getirmektir. Avrupa’ya kaçan Jön Türkler bu dönemde birçok gazete ve dergi çıkartarak istibdat rejimi ile sıkı bir mücadeleye giriştiler. Yayınladıkları...

Islahat, 19. yüzyıl, Avrupa, Balkanlar, Genç Osmanlı, Jön Türk, Osmanlı, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, İkinci Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, İstanbul, Meşrutiyet
Halil Menteşe
3 hafta önce

sonra İstanbul'da Hukuk Mektebi'ne devam etti. 1894 yılında İstanbul'daki istibdat ortamından kaçmak için öğrenimini yarıda bırakıp önce memleketi Milas'a...

Dağılma Dönemi Osmanlı Donanması
4 hafta önce

Abdülhamid döneminde ise Osmanlı Donanması padişahın taht kaygıları ve İstibdat'ın genel yapısı yüzünden yok denilebilecek düzeye indi. Öyle ki Osmanlı...

Dağılma Dönemi Osmanlı Donanması, 10 Aralık, 10 Temmuz, 11 Aralık, 13 Eylül, 13 Kasım, 13 Şubat, 14 Ağustos, 16 Mayıs, 16 Nisan, 1864
Süleyman Nazif
4 hafta önce

Sekiz ay kaldığı Paris’te Ahmet Rıza Bey'in çıkardığı Meşveret gazetesinde istibdat aleyhine yazılar yazdı ; “Malumu İ'lam” isimli risale ile “Namık Kemal”...

Süleyman Nazif, 1870, 1887, 1915, 1927, 4 Ocak, Basra, Bağdat, Diyarbakır, Edebiyat-ı Cedide, II. Abdülhamit
Rıfat Yüce
3 yıl önce

gelenleri arasında saygın bir yer edinmiştir. Bu tarih II. Abdülhamid'in istibdat yıllarında Türk halkına uygulanan baskı ve şiddetin bütün Osmanlı ülkesine...

Halid Ziya Uşaklıgil
3 yıl önce

Birçok gazete ve dergiye yazılar gönderdi. II. Abdülhamit döneminin “istibdat yılları” olarak anılan son yıllarını ve yurdu değiştirmek isteyenlerin...