İstihbarata Karşı Koyma

İstihbarata Karşı Koyma (İKK) veya karşı istihbarat, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının kendilerine karşı başarıyla bilgi toplama ve elde etmelerini önleme faaliyetleridir.

İstihbarata Karşı Koyma (İKK) veya karşı istihbarat, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının kendilerine karşı başarıyla bilgi toplama ve elde etmelerini önleme faaliyetleridir. Milli haberalma organları, buna uzantılı olarak ülkelerin toplam güvenliği saldırıya açıktır. Devletler karşı istihbarat dairelerini özel amaçlarla haberalma teşkilatlarından ayrı ve bağımsız olarak tertip ederler. Çoğu ülkelerde istihbarata karşı koyma görevleri birden fazla teşkilat bünyesi altında görev yapar. Türkiye'de MİT, İngiltere'de MI-5 İKK teşkilatlarına örnek gösterilebilir. Çoğunlukla İKK teşkilatlarının doğrudan polis gücü kullanmaya yetkileri yoktur ancak kanunlar çerçevesinde yerel güvenlik güçlerini kullanabilirler veya polisiye güç kullanma yetkisine haiz daireler ihdas edebilirler. İngiltere'de MI-5 bünyesinde Özel Şube (İngilizce: Special Branche) denilen ve Milli Güvenlik hususlarında polisiye güç kullanma yetkisine haiz bir daireye sahiptir. Rusya'da FSB, Stepsnaz, GRU vb. gibi birçok iç güvenlik teşkilatını doğrudan kumanda eder.

}

Protuobavještajna djelatnost

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İstihbarata Karşı Koyma ilgili konular

 • Duvar

  Duvar, doğal ya da yapay yapı materyallerini üst üste koymak suretiyle elde edilen bir yapıdır. Duvarlar, parçaları birleştirici bir madde ku
 • Tiryaki

  Grup Denk'in ikinci albümüdür.
 • Karşı koyma

  Karşı koyma, bilinçsiz ruhsal içeriklerin biliçli duruma getirilmesinden duyulan hoşnutsuzluk, dolayısıyla belirtilerin giderilmesine ve iyile
 • Karşı İstihbarat

  Karşı istihbarat ya da kontrespiyonaj, istihbarata karşı koyma, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilat
 • İstihbarata Karşı Koyma

  İstihbarata Karşı Koyma (İKK) veya karşı istihbarat, istihbarat teşkilatı tarafından yapılan hasım ve düşman haberalma teşkilatlarının
 • Duvar (anlam ayrımı)

  Duvar, bir yapının etrafını saran dikey düzlemli yapıdır. Şu anlamlara da gelebilir: