Istihdam

Kısaca: İstihdam Sözlük anlamı, kullanım, çalışma veya çalıştırma demektir. İstihdam sözcüğü ve ona bağlı olarak türetilen "aşırı, tam ve eksik istihdam" gibi kavramlar ekonomi yazınında biri geniş diğeri dar iki anlamda kullanılır. Geniş anlamıyla istihdam, bir ekonomide belli bir dönemde tüm üretim faktörlerinin (Emek, Sermaye, Doğal kaynaklar ve Girişimci) varolan teknolojik düzeye göre ne ölçüde kullanıldığıdır. Bu anlamda "tam istihdam", bir ekonomide varolan tüm emeğin, sermayenin, d ...devamı ☟

İstihdam Alm. Anstellung (f), Fr. Emploi (m), İng. Employment. İşverenler ve işçiler dahil olmak üzere iş gücü seviyesinin iktisadi faktörlerle birlikte üretimde bulunulması hali.

İstihdam Sözlük anlamı, kullanım, çalışma veya çalıştırma demektir. İstihdam sözcüğü ve ona bağlı olarak türetilen "aşırı, tam ve eksik istihdam" gibi kavramlar ekonomi yazınında biri geniş diğeri dar iki anlamda kullanılır. Geniş anlamıyla istihdam, bir ekonomide belli bir dönemde tüm üretim faktörlerinin (Emek, Sermaye, Doğal kaynaklar ve Girişimci) varolan teknolojik düzeye göre ne ölçüde kullanıldığıdır.

Bu anlamda "tam istihdam", bir ekonomide varolan tüm emeğin, sermayenin, doğal kaynakların ve girişimcilerin üretime katılması, tümünden yararlanılması anlamına gelir. Dar anlamda istihdam kavramı ise, üretim faktörlerinden yalnızca emek faktörünün kullanımıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde "tam istihdama ulaşmak", bir ekonomide bulunan işgücünün tümüne iş bulmak demektir.

Aşırı istihdam, bir ekonomide var olan üretim faktörlerinin üzerindeki faktör kullanımını, eksik istihdam ise mevcut faktörlerin yeterince kullanılamamasını ifade eder. Bu iki durum istikrarsızlık durumlarıdır. Birinci durumda borçlanma, ikinci durumda işsizlik görülür.

İş piyasasına emeğini arz eden ve makul istihdam şartları içinde iş bulup çalışanların toplamı istihdam seviyesini ve iktisadi faaliyetle bilfiil meşgul kimselerle iş arayıp da bulamayan işsizlerin toplamı “tam istihdam seviyesini” meydana getirir. İş gücü seviyesi ile istihdam seviyesinin iş gücü sayısına oranı “İstihdam nisbetini” verir. İşsiz miktarının iş gücü sayısına oranı ise “işsizlik nisbetini” gösterir.

İstihdam nisbetine tesir eden unsurlar:

Toplam emek talebi ve emekle birlikte üretime katılacak makina, techizat gibi diğer üretim unsurlarının emeğe tesir edecek ölçüdeki iktisadi faktörlerdir. Kullanılmaya hazır emek gücünü sırasıyla; nüfus miktarı, çalışma çağındaki nüfus ve iş gücü iştirak nisbeti tayin eder. Bir milletin iktisadi gelişmesinde, istihsal unsurlarından biri olan emek gücünü, tamamen üretime iştirak ettirebilmek için istihdam seviyesini iş gücü seviyesine yaklaştırmak gayesi güdülür. Bu hedefe “tam istihdam veya tam çalışma” denir.

İstihdam seviyesinin tesbitinde diğer bir ölçü, çalışma saatleri toplamıdır. Emek arzını, insan miktarı olarak ifade etmek yeterli bir kıstas değildir. Zira, üretime katılan emek birimini tayin eden sadece insan sayısı değil, o insanların üretime iştirak ettikleri“iş saatleri toplamı”dır. İki ülkede istihdam edilen insan miktarı eşit olsa dahi bir yılda bu insanların çalıştıkları iş saatleri toplamı farklı olursa, iktisadi manada emek arzı da farklı olur.

Yıllık iş saatleri toplamına tesir eden unsurlar:

a) Hukuki mevzuat (iş kanunları) ve toplu sözleşmeler, b) İktisadi dalgalanmalar ve emek talebinin tesiri,

c) Emek erbabının fiilen işe devam edebilmesi kudreti, olarak sınıflandırmak mümkündür.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

istihdam

Türkçe istihdam kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. deploy

istihdam

bir görevde, bir işte kullanma; göreve yerleştirme.

istihdam

Türkçe istihdam kelimesinin Almanca karşılığı.
Anstellung, Einsatz, Einstellung

istihdam

Bir görevde, bir işte kullanma.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İstihdam
3 yıl önce

İstihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır. İstihdam kavramı bir ekonomide belli bir dönemde...

Eksik istihdam
3 yıl önce

Eksik istihdam, ekonomide işgücü faydası ve istihdamın bir ölçütü. Eksik istihdam kavramı, bir ekonomideki işgücünün; eğitim, yetenek, deneyim ve müsâitlik...

Stagflasyon
3 yıl önce

bir düşük istihdam görülür. Toplam talebin artması durumunda -ki bu ülkelerde kronikleşmiş bir toplam talep fazlası vardır- toplam arz, istihdam edilebilecek...

Stagflasyon, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Makroekonomi, Taslak, İngilizce, Keynesyen Teori, Klasik iktisat Teorisi
Makroekonomi
3 yıl önce

sürekli olarak, üretim faktörlerinin tümünün istihdam edildiği ve hiçbirinin atıl kalmadığı tam istihdam durumunda dengede bulunacağına kabul ederler...

Makroekonomi, 1930, 1936, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Görünmez el, John Maynard Keynes, Mikroekonomi, Monetarizm (Parasalcılık), Taslak
Silvan Barajı ve Hidroelektrik Santrali
6 yıl önce

sonra ikinci büyük baraj olacaktır. Baraj tamamlandığında 318.000 kişinin istihdam edilmesini sağlayacaktır. Barajın maliyeti 6 milyar liradır. Baraj GAP...

John Maynard Keynes
3 yıl önce

yardımıyla açıklamaktadır. Ekonomi daima tam istihdam denge düzeyinde bulunmamaktadır. Ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. Ekonomideki işsizlik...

John Maynard Keynes, 1883, 1936, 1944, 1946, 21 Nisan, 5 Haziran, ABD, Bretton Woods, Cambridge, I. Dünya Savaşı
Memur
3 yıl önce

kamu personeli istihdam ederken, bu sayının 2.188.763'ü memurlardan oluşmaktadır. Kamu personeli sayısı TÜİK'in Haziran 2013 toplam istihdam verileriyle...

Memur, Arapça, Devlet, Hukuk, Devlet Memurları Kanunu
Uzman Erbaş
3 yıl önce

emrinde görevli olan ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşı rütbelerini ifade eden tanımdır. Uzman...

Uzman Erbaş, Astsubay, Erbaş, Lise, Subay, Sınıf, Türk Silahlı Kuvvetleri, Uzman Jandarma, Uzman onbaşı, Uzman çavuş, Çavuş