İstiklal Harbi

Kısaca: İstiklal Harbi Türk Kurtuluş Savaşı da denilen Milli Mücadele harekatının adı. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İttifak Devletlerinin yenilmesiyle, yedi cephede çarpışmasına rağmen Osmanlı Devleti mağlup sayılarak, 30 Ekim 1918’de İngilizlerle Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Yirmi beş maddelik, kayıtsız şartsız teslim olma vesikasından sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayısta Samsun’a çıkm ...devamı ☟

İstiklal Harbi Türk Kurtuluş Savaşı da denilen Milli Mücadele harekatının adı. Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda İttifak Devletlerinin yenilmesiyle, yedi cephede çarpışmasına rağmen Osmanlı Devleti mağlup sayılarak, 30 Ekim 1918’de İngilizlerle Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kaldı. Yirmi beş maddelik, kayıtsız şartsız teslim olma vesikasından sonra, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılarca işgal edilmesi ve Mustafa Kemal Paşanın 19 Mayısta Samsun’a çıkmasıyla başlayan Hey’et-i Temsiliye devri, savaşlarla 1922’ye, siyasi bakımdan da 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşmasına kadar devam etti.

Detaylı bilgi için bkz. Türk Kurtuluş Savaşı

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Enis Akaygen
5 yıl önce

Bükreş'te görev yaptı. İstiklal Harbi yıllarında Müdâfaa-î Millîye grubunda görev yaptı. Savaştaki hizmetleri neticesinde İstiklal Madalyası ile taltif...

Hart Olayı
1 yıl önce

Apak, Türk İstiklal Harbi, İç ayaklanmalar, s.8 ^ Kâzım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, İstanbul 1951, s. 153-156 ^ Türk İstiklal Harbi, 6. Cilt...

Hart Olayı, 1. Dünya Savaşı, 1908, 1919, 25 Aralık, 6 Aralık, Bayburt, Erzurum, Mehdi, Mustafa Kemal Atatürk, Of
Mustafa Sabri Baysan
5 yıl önce

İstiklal Harbi dönemindeki çalışmaları nedeni ile karşılıksız olarak verilen Ankara Keçiören ilçesindeki 200 dekarlık bağı kabul etmemiştir. İstiklal...

Şükrü Sökmen Süer
1 yıl önce

Erkanı Harbiye mezunudur. 4. Kolordu 4. Ağır Topçu Alayı 1.Tabur 3. Batarya subaylığı, Çatalca 8. Topçu Alayı subaylığı, 20. Kolordu Erkanı Harbiye subaylığı...

Şükrü Sökmen Süer, 10 Eylül, 1900, 1939, 1946, 1947, 24 Temmuz, 5 Eylül, 7 Ağustos, 7 Temmuz, Ahmet Kayhan
Cibranlı Halit
1 yıl önce

- 14 Nisan 1925, Bitlis), Osmanlı Devleti ve Türkiye'nin subayı. Kürt İstiklal Komitesine başkanlık ettiği ileri sürülmektedir. 1882 yılında Muş'un Varto...

Madenli, Kurşunlu
5 yıl önce

görev yapmış çok sayıda hoca yetişmiştir. MADENLİ köyü İSTİKLAL SAVAŞI başta olmak üzere BALKAN HARBİ, ÇANAKKALE SAVAŞI VE RUS SAVAŞI'na asker gönderen ve...

Madenli, Kurşunlu, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Asfalt, Atkaracalar, Çankırı
Rahmi Apak
5 yıl önce

Türk asker ve siyasetçi. Harbiye Mektebi mezunudur. Edirne Askeri Lisesi Fransızca öğretmenliği, 52.ve 53.Fırkalar Erkanı Harbiye Başkanlıkları, Alay ve...

Cemil Conk
1 yıl önce

Madalyası, Gümüş İmtiyaz Madalyası ve Kırmızı şeritli İstiklal Madalyası sahibidir. Hatıralar: Balkan Harbi 1912–1913. [Çanakkale Seferi 1915], Türkiye Yayınevi...