ISTIKRAR (türkçe) anlamı
1. aynı kararda
2. biçimde sürme
3. kararlılık
4. ödünç alma
5. borçlanma
6. yerleşme
7. oturma
denge.
ISTIKRAR (türkçe) anlamı
8.
9. 1 . Aynı kararda
10. biçimde sürme
11. kararlılık:
Devletini
12. sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır.- S. Ayverdi.
13. 2 . Yerleşme
14. oturma
15. 3 . mecaz Denge.
16. 4 . ekonomi Ödemeler dengesinde
17. istihdamda düzen.
ISTIKRAR (türkçe) ingilizcesi
1. n. stableness
2. stability
3. constancy
4. steadiness
5. ballast
6. easiness
7. permanence
8. permanency
9. steady
10. uniformity
ISTIKRAR (türkçe) fransızcası
1. stabilité [la]
ISTIKRAR (türkçe) almancası
1. Stabilisierung
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Dihedral

Dihedral, uçak kanatlarının yatay düzleme yaptığı açıya denir. “M”, “W”, “V” veya ters “V” şeklinde olabilir.

Fon

Belirli bir gayeyi gerçekleştirmek, korumak veya geliştirmek için belirli bir hesapta toplanan lüzumunda harcanmak için hazır tutulan para.

Mortgage

Mortgage'in kelime anlamı "ipotek"tir, esas itibariyle bir çeşit gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek için kullanılıyor. Sistemin işleyişi ülkelere göre farklılık gösteriyor ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üç Amerikan ve bir Alman modelini örnek alan dört yöntem ...