Isu Puanlama Sistemi

Kısaca: ISU Puanlama Sistemi (ayrıca Code of Points (CoP) veya New Judging System (NJS) olarakta bilinir), 2004'den bu yana artistik buz pateni yarışmalarında (kadınlar, erkekler, çiftler, buz dansı ve senkronize buz pateni) kullanılan puanlama sistemidir. International Skating Union (ISU) tarafından tasarlanmıştır. ...devamı ☟

ISU Puanlama Sistemi (ayrıca Code of Points (CoP) veya New Judging System (NJS) olarakta bilinir), 2004'den bu yana artistik buz pateni yarışmalarında (kadınlar, erkekler, çiftler, buz dansı ve senkronize buz pateni) kullanılan puanlama sistemidir. International Skating Union (ISU) tarafından tasarlanmıştır. 2004'den önce bu sporda 6.0 sistemi kullanılıyordu. Teknik detaylar

Teknik panel

Yeni sistemde teknik puanlar her teknik eleman için ayrı ayrı puanlanır. Her eleman öncelikle technical specialist (teknik hakem) tarafından incelenir ve bu hakem elemanın temel değerini belirler. Diğer 12 hakem (Bu hakemlerin sayısı daha sonra 9'a indirilmiştir.) ise hareketin temel değerine eklenmek üzere GOE (grade of execution) olarak bilinen uygulama puanını verir. Bu teknik hakem tarafından belirlenen hareketin ne derece iyi gösterildiğini belirler. Bu hakemler -3 ve +3 arasında hareketi puanlar. Bu hakemler arasından rastgele 3 tanesi çıkarılır. Ardından en yüksek ve en düşük puanlar çıkarılır. Geri kalan 7 hakemin puanı GOE'yi belirler. Hareketin temel değeri ve verilen GOE hareketten alınan puanı oluşturur. Düşme, kaldırışların belirlenen kurallara uymaması, çok uzun süre yapılması vb. durumlarda ceza puanları (deductions) uygulanır.

Elemanlar

Programlarda hangi elemanların olacağı ve kaç elemanın yapılacağı yarışmaya ve yarışmanın yapılacağı seviyeye (büyükler, gençler) göre değişir. Büyükler düzeyinde uluslararası yarışmalarda çiftler ve teklerde 8 değişik teknik eleman vardır. Bu sekiz eleman tekler düzeyinde yarışan patenciler için ISU 310 numaralı kuralında belirtilir. Bütün patenciler kısa programda bir kombinasyon atlayışı, iki solo atlayış, üç dönüş ve iki adım dizisi göstermelidir. Çiftlerde kısa programda ise iki kaldırış, bir yan yana atlayış, bir fırlatmalı atlayış, bir yan yana dönüş, bir birlikte dönüş, bir adım dizisi ve bir ölüm spirali olmalıdır. (ISU rule 313). Büyükler düzeyinde serbest programda çiftlerde 14 teknik eleman, erkeklerde 13 eleman, ve kadınlarda 12 eleman vardır. Bu elemanların detayları ISU rules 520 ve 521 (2008 version) verilir. Bunlar Çiftler kategorisinde 4 kaldırış, 4 atlayış, (fırlatmalı ve yan yana) 3 dönüş (1 ölüm spirali), 1 adım dizisi ve 1 spiral dizisidir. Erkekler 8 atlayış, 3 dönüş, ve 2 adım dizisi yapar. Kadınlar ise 7 atlayış, 3 dönüş, 1 adım dizisi ve 1 spiral dizisi gösterir.

Protokol detayları

Her yarışmanın ardından protocol adı altında ISU hakemlerin puanlamalarını yayınlar. Eğer patenci göstermesi gereken teknik elemanı yapılması gereken sayıdan daha fazla sayıda yapmışsa bu eleman protokolde belirtilir. Ancak hakemlerin puanlaması ne olursa olsun teknik hakem hareketin temel değeri ve kaliteyi belirleyen GOE (grade of execution) 0 olarak gösterir, patenci bu elemandan puan alamaz. Atlayışlar eğer programın ikinci yarısında uygulanmışsa x işareti ile gösterilir. (Bu atlayışlar 0.1 daha fazla puan getirir.) Eğer bir atlayış yanlış kenardan yapılmışsa (örneğin lutz atlayışına iç kenardan çıkılması), protokolde bu atlayışın yanına e işareti konur ve bu atlayışın gösteriminden, kalitesinden alınan puan negatif olur. Eğer atlayışın çıkışı tam olarak yanlış kenardan değilse ! işareti ile gösterilir ve alınacak GOE'yi değerlendirmek hakemlere bırakılır. Atlayış kombinasyonları tek elemanmış gibi puanlanır ve temel değer yapılan iki atlayışın temel değerleri toplamıdır. (3F+3T atlayışı 3F=5.5 VE 3T=4.00 toplamı olan 9.5 puana eşittir.) Bunun yanında bazı kombinasyonlarda araya adım konulduğunda "sequence" olarak isimlendirilir ve bu durumda kombine atlayışın temel değeri için her atlayıştan 0.8 puan indirilir. (2009 Dünya şampiyonasında serbest programı 1. bitiren çift Aliona Savchenko / Robin Szolkowy'nin ilk atlayışı 3T+3T+SEQ şeklinde yapılmış ve sporcular temel değer üzerinden 6.00 puan almıştır.) Atlayışların temel değerleri; dörtlü toe loop (9), üçlü Axel (7.5), üçlü Lutz (6), üçlü flip (5.5), üçlü loop (5), üçlü Salchow (4.5), üçlü toe loop (4) ve ikili Axel (3.5).

Kısaltmalar

Tüm elemanlar protokollerde kısaltmalar ile gösterilir. Hareketin zorluk derecesi kısaltmanın ardından gösterilen bir sayı ile belirtilir. (Zorluk derecesi 1 ve 4 arasında değişir) Örneğin SlSt4 kısaltmasının anlamı 4. zorluk seviyesinde yapılmış bir düz çizgide adım dizisi olmasıdır. Atlayışlarda temel olan havada yapılan dönüş sayısıdır. Örneğin 3A (üçlü axel) havada 3 tur dönüldüğü anlamına gelir.

Program Puanları

Daha önce kullanılan program puanları bu sistemde 5 ayrı ana kategoriye ayrılır. Bunlar (1) skating skills (SS), (2) transitions (TR), (3) performance/execution (PE), (4) choreography (CH) ve (5) interpretation (IN) olarak sıralanır. * Skating skills, patencinin kayma tekniğini ve yeteneğini gösterdiği bir alandır. * Transitions programın içindeki teknik elemanları birbirine bağlayan geçiş elemanlarının değerlendirildiği bir kategoridir. * Performance/Execution sporcunun gösterdiği performansı ve sunumu belirler. * Choreography programın koreografisinin değerlendirildiği alandır. * İnterpretation performans ve sunumdan farklı olan paatencinin programı ne derece anlattığını gösteren puandır. Her kategori için hakemlerin neleri göz önüne alarak değerlendirme yaptığı ISU'nun 322.2 kuralında açıklanmaktadır. Bu her kategori 0'dan 10'a kadar 0.25'lik aralıklarla değerlendirilmektedir. Bu puanlar programa (kısa-serbest) ve düzeyine göre değişik bir sayı ile çarpılarak program puanını oluşturmaktadır. Büyüklerde kadınlar ve çiftler için bu sayı kısa programda 0.8, serbest programda ise 1.6'dır. For senior men, the factor is 1 for the short program and 2 for the long program. The factors are set so that the total score from the artistic marks will be about equal to the total score from technical marks. Senior men tend to have higher element scores than ladies because they have more jumping passes and attempt higher valued jumps, so their program components are factored higher to reflect the difference.

Buz dansında uygulanışı

Ice dancing judging is similar to pairs and singles, but uses a separate set of rules and table of values. In the compulsory dance, steps are specified and "elements" are defined for each dance as subsets of the prescribed steps. For compulsory dance only, there is no program component score given for transitions and choreography. Instead there is a timing (TI) program component that is exclusive to the compulsory dance, leaving only four program components in the compulsory dance. In the original dance there are 5 marked technical elements. In the free dance, there are 9 marked technical elements. Unlike singles and pair skating, the different program components are weighted differently in each segment of the competition. The highest factored component(s) in each segment are skating skills and timing in the compulsory dance, interpretation in the original dance, and transitions in the free dance. The exact values of these factors are listed in ISU Rule 543.1k. Dünya rekorları These are the highest scores that have been posted under COP since its inception. It does not differentiate for changes made to the system.

Men (erkekler)

Ladies (kadınlar)

Pairs

Ice Dancing

Synchronized

Subjectivity Judging in figure skating is inherently subjective. Although there may be general consensus that one skater "looks better" than another, it is difficult to get agreement on what it is that causes one skater to be marked as 5.5 and another to be 5.75 for a particular program component. As judges, coaches, and skaters get more experience with the new system, there may emerge more consensuses. However, for the 2006 Olympics there were cases of 1 to 1.5 points differences in component marks from different judges. This range of difference implies that "observer bias" determines about 20% of the mark given by a judge. Averaging over many judges reduces the effect of this bias in the final score, but there will remain about a 2% spread in the average artistic marks from the randomly selected subsets of judges. Criticism The ISU judging system moves figure skating closer to judging systems used in sports like diving and gymnastics. It also has some features intended to make judging more resistant to pressure by special interests. However, there is debate whether the new system is an improvement over the old 6.0 system. Under the ISU rules, the judges' marks are anonymous, which removes any public accountability of the judges for their marks. The random panel selection procedure can change a skater's mark by several points and alter the outcome of competitions depending on which subset of judges are chosen. The United States Figure Skating Association has split with the ISU on these two issues. In the U.S., the judges names remain associated with the marks. Also the U.S. uses only nine judges and counts all nine of their scores. Ties * While COP has minimized the number of ties and the need for multiple tiebreaks like there was under 6.0, ties still do occur. At the 2007 World Figure Skating Championships, Yukari Nakano and Carolina Kostner tied for 5th place with 168.92 points overall. Nakano won 5th place on the tiebreak, which was the free skate placement, and Kostner dropped to 6th.

Ties

for single segments of the competition also occur. At the 2004 Skate America, Alissa Czisny and Cynthia Phenuef tied in the short program at 50.20, with both earning a TES score of 25.40 and a PCS score of 24.80. * At the 2008 U.S. Figure Skating Championships, Johnny Weir and Evan Lysacek tied in the overall score. The tie was broken by the free skate placement and Lysacek won the event. At the 2009 U.S. Figure Skating Championships, Katrina Hacker and Mirai Nagasu tied in the short program, with Hacker winning the tiebreak on the technical elements score. At the same competition, Laney Diggs and Kristine Musademba tied in the overall score, with Diggs winning the tiebreak on the free skate placement. * At the 2009 World Figure Skating Championships, Sergei Voronov and Jeremy Abbott tied with a score of 72.15 in the men's short program. The tie was broken by the technical mark and so Voronov placed 9th in that segment and Abbott 10th. * At the 2009 ISU World Team Trophy in Figure Skating, Joannie Rochette and Miki Ando tied with a scored of 62.08 in the ladies short program. The tie was broken by the technical mark, so Rochette placed 2nd in that segment, while Ando was 3rd. Kaynaklar Dış bağlantılar * ISU Judging System Summary * ISU Judging Systems * How the ISU Judging System Works

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kısa program
6 yıl önce

eklendi ve program için 2 dakika 40 saniye süre limiti belirlendi. ISU Puanlama Sistemi değiştiğinde sporculara daha zorlayıcı dönüş ve adım dizilerini tamamlamaları...

Ölüm spirali
6 yıl önce

neredeyse buza paralel pozisyonda daireler çizdirerek döndürür. ISU Puanlama Sistemi'nde death spiral'in kısaltması olan "Ds" simgesi ile gösterilir. Ölüm...

Yevgeni Pluşenko
6 yıl önce

rakibinden 10 puan kadar önde başlamasını sağlamakla birlikte yeni bir ISU Puanlama Sistemi rekoruydu. Pluşenko'nun serbest program müziği Edvin Marton tarafından...

2006 NHK Trophy
6 yıl önce

Kadınlarda Mao Asada (JPN) genel toplamda 199.52 puan alarak ISU Puanlama Sistemi'nin o zamanki dünya rekorunu kırdı. 2006 Competition 2006 NHK Trophy...

2008-2009 ISU Grand Prix
6 yıl önce

2008-2009 ISU Grand Prix ISU Grand Prix yarışmaları serisinin 2008-2009 sezonunda düzenlenen yarışması. Artistik Buz Pateni sezonun ilk yarısında yapılır...

Loop atlayışı
6 yıl önce

Atlayışa loop ismi, loop zorunlu figürüne benzediği için verilmiştir. ISU Puanlama Sistemi'nde Lo simgesi ile gösterilir. Loop atlayışı, Geriye sıçranarak (dış...

Artistik Buz Pateni
3 yıl önce

Dönüşler sırasında bir ya da birden fazla pozisyon gösterilir. ISU Puanlama Sistemi'nde 'spin' kelimesinden ortaya çıkan Sp kısaltması ile gösterilir....

Artistik Buz Pateni, 1991, 1997, 1998, Buz hokeyi, Olimpiyat, Spor Portalı, Tara Lipinski, Uluslararası Paten Federasyonu, Sürat pateni, Türkiye Buz Sporları Federasyonu
Robin Szolkowy
6 yıl önce

çift ISU Puanlama Sistemi'nde çiftler genel toplam rekorunu geliştirmiş oluyordu. Ayrıca bu yarışmada ilk defa bir hakem ISU Puanlama Sistemi'nde 10.0...