İsviçre Federal Meclisi (, , , Romanşça: Assamblea federala), İsviçre'nin federal parlamentosudur. Bern'deki Federal Saray'da toplanır.

İsviçre Federal Meclisi

İsviçre Federal Meclisi (, , , Romanşça: Assamblea federala), İsviçre'nin federal parlamentosudur. Bern'deki Federal Saray'da toplanır. Meclis iki kanada sahip, 200 üyeli Ulusal Konsey ve 46 üyeli Eyaletler Konseyi'nden oluşur. İki kanadın eşit güçleri vardır. İki kanatta da üyeler kantonları temsil eder; ama Ulusal Konsey'de üye sayıları eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenmişken Eyaletler Konseyi'nde altı "yarı kanton" hariç tüm kantonlar ikişer üyeyle temsil edilir. İki kanadın üyeleri de sonuncusu 2011'de gerçekleşen ve dört yılda bir düzenlenen seçimlerle belirlenir. Federal Meclis ayrı bir anayasal hak olan vatandaş inisiyafiyle birlikte hükümetin yasama organıdır. Bir yasanın geçmesi için iki kanat tarafından da kabul edilmesi gerekir. Meclisin iki kanadı Federal Konsey, Federal Şansölye, federal yargıçlar veya sadece ülkenin tehlikede olduğu zamanlarda seçilen generalleri seçmek gibi belirli koşullarda Birleşik Federal Meclis olarak bir araya gelebilir. == Gruplar == Partiler gruplar oluşturarak iş birliği yapabilirler. Resmi bir grubun üyesi olmak komitelere katılma hakkı sağlar ve grup üyesi olmayanlar çoğu tartışmada söz alamazlar. Gruplar en az beş kişiden oluşmalı ve iki kanatta da mevcut olmalıdır. 2012 yılı itibarıyla meclisteki gruplar aşağıdaki gibidir (UK: Ulusal Konsey, EK: Eyaletler Konseyi): * The Swiss Confederation – a brief guide 2010 (İsviçre Konfederasyonu, 2010) Erişim tarihi: 31 Mart 2012.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar