İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi (Almanca: Bundesgericht; Fransızca: Tribunal fédéral; İtalyanca: Tribunale federale; Romanşça: Tribunal federal) İsviçre'nin yüksek mahkemesidir. Lozan'da bulunmaktadır.

İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi

İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi (Almanca: Bundesgericht; Fransızca: Tribunal fédéral; İtalyanca: Tribunale federale; Romanşça: Tribunal federal) İsviçre'nin yüksek mahkemesidir. Lozan'da bulunmaktadır. İsviçre Anayasası'na göre, şu ihlallerde yargı yetkisini elinde bulundurur: *Federal yasa *Uluslararası kamu hukuku *Kantonlararası hukuku *Kantonal anayasal haklar *Belediyelerin özerkliği ve kamu tüzelkişileri için kantonlar tarafından verilen diğer güvenceler; ve *Siyasi haklarla ilgili federal ve kantonal hükümler

Yanıtlar