İsviçre Sosyal Demokrat Partisi, aynı zamanda ''İsviçre Sosyalist Partisi'' olarak ta bilinen, İsviçre'deki bir siyasi partidir.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi, aynı zamanda İsviçre Sosyalist Partisi olarak ta bilinen, İsviçre'deki bir siyasi partidir.

Partinin tarihsel arka planı ve devlet

SPS bir işçi sınıfı gelenei olan İsviçre′de tek kitle partisi olduğunu, farklı siyasi eğilimlerin ve kanatların varlığı daima SPS karakterize etmiş ve parti liderliği her partinin meclis grubu politikalarını sorgulamaya dahi en ufak bir siyasi çatışma önlemek için bu farklı akımların birleştirmek için kendi görev kabul etmiştir. On yıllar boyunca, bütün büyük partilerin oluşturduğu bir koalisyon hükümeti (federal konsey) Swiss burjuva demokrasisinin bir unsuru haline gelmiştir. SPS, 1943 yılından bu yana böyle bir hükümette burjuva ve sağcı politikacıların desteğini her zaman bağımlı olmuştur. Sosyal Demokrat federal meclis (bakanlar) hep bu hükümetlerin bir azınlık olmuştur, hangi burjuvazinin temsilcileri her seferinde bir süre içinde onlara bazı kırıntıları vermek umuduyla, onlar burjuva politikalarına destek anlamına gelir. On yıllar boyunca bir burjuva hükümette SPS katılımı neredeyse hiçbir parti liderliği tarafından, sorguya , ne rütbe ve dosya ile kopyası yapıldı. SPS sadece 1953 - 1959 yıllarda mühalefet olmuşdur. Bu önceden planlanmış ve sadece burjuva partileri üzerinde biraz baskı, parti liderliği adına bir manevra edildi. Benzeri görülmemiş bir kapitalist patlama dünya çapında bir dönemde ve böylece muhalefet o pencere bir sosyalist muhalefet üreten başarılı değildi - SPS durumdan faydalanmak için başarısız oldu.Bununla birlikte , muhalefet taşınma sorusu gündeme geldiğinde genellikle parti içinde büyük -büyük tartışmalar yaratdı. Burjuva partileri tarafından federal konsey ve aşağıdaki manevralar için açıkça sağcı Sosyal Demokrat Simonetta Sommaruga, en son seçim ile, hükümetin SPS katılımı daha büyük bir sorgulama olmuştur. Sol kanat ve özellikle Juso açıkça partinin ulusal hükümet bir sınıf işbirlikçisi koalisyonu içinde kalmalıdır olmadığını sorgulamaya başladı.

Kongre

Geçerli SPS Cumhurbaşkanı Christian Levrat, partinin farklı kanatlarını temsil eden çok sayıda başkan yardımcısı, bir cumhurbaşkanlığı oluşturarak, parti içindeki tüm grupların yatıştırmak için çalıştı. Böylece herkes kek tür meclis grubu tarafından karar verilir koşulları, kek bir paya sahip müsade edilmelidir. Taslak program sağ ve sol kanattan uzlaşmaya daha girişimdi. Bu uzlaşma Açıkçası karıştı analizi ve parti için eylem rehberi olmadan, genellikle sulandırmıyoruz ve zayıf bir program yol açar. Programlı tartışmalar ve her zaman farklı eğilimler yüzeye çıkması ve dolayısıyla solun göreli gücü, Uzlaştırıcı ve sağ açığa, birbirleriyle karşı karşıya olduğumuz anlar olmuştur. Bu Ekim partinin programatik kongresini bu 2010 yılı sonunda da böyleydi. Biz ciddiye iç çelişkileri yüzeye kırma ile çökmekte partinin normal uyum tanık oldu. Bunun yerine bu eğilimler şimdide uzlaştırmak, programatik tartışmalar siyasi yönlendirmede temel farklılıkları herkes için açık hale gelebilir açıklama, bir noktası olarak kullanılmalıdır. Bu açıkça programını eleştiren, saldırgan taşındı sağcı oldu. Bir süs daha asla olmasına rağmen özellikle onlar, şimdiye kadar 1921'den beri parti programından çıkarıldı hiç "Kapitalizmin aşılması" ile ilgili paragraf, saldırdı, klasik bir sosyal demokrat maksimum talep yapılmasını asla. Bu milletvekilleri parti kararlarına saygı duymadığınız tüm de şaşırtıcı değildir. Meclis grubu büyük oranda SPS siyasi profili hakimdir ve onlar hiçbir şekilde bir bütün olarak parti sorumlu tutulurlar. Sağcı kongre öncesi ve sonrası günler ve haftalarda, ve bu özel güne kadar burjuva basını, kitlesel desteğini almış, ısrarla karşı kampanya ve sonra bir "gerileme" olarak kongre sonuçlarını saldırdı ve "geri çeviriyor etti "seçmen arasından. Meclis grup lideri hemen kapitalizmi aşmak için talep partinin sözde realpolitik ile ilgisi olmadığını açıkladı. Bu tesadüf değil. Basın "non-İsviçre" bir şey olarak sosyalizmi sunmaya çalışan ve ekonomik demokrasi ve kapitalizme son talep, ülkenin en büyük ikinci parti tarafından kararın kötü bir andır. , Kemer sıkma önlemleri ve her yerde kesintilerine karşı güçlü hareketleri ve seferberliğin başlangıcı ile, Avrupa'nın her yerinde nesnel durum değişti İsviçre burjuvazisi ürperttiği, aynı zamanda partinin tabandaki doğru küstahlık ile sınıf işbirliği yıllardır tarafından aşılanmış SPS sağcı, . Bu anti-demokratik yaklaşımı ve açıkça kongre çevresindeki olaylara maruz kalmıştır parti disiplini için toplam saygısızlık, sadece zaten gelişmekte olan sol-sağ farklılaşma derinleşmesine yol açacaktır. Öte yandan kongre sık "ekonomik demokrasi" konuyla ilgili ve başarılı kapitalizmi aşmak için ihtiyaç hakkında paragraf savunmak başardı, kongrede birçok hareketleri geçmeyi başardı güçlendirilmiş bir sol kanat, ortaya çıkardı. Sol kanatta hiçbir homojen bir eğilim anlamına gelmiyor ama genellikle sol-reformist olarak karakterize edilebilir. Onun Çin'li ciddiye özellikle popüler girişimleri vasıtasıyla ilerici toplumsal reformlar, elde etmek istiyoruz. Bu son aşama olarak ekonominin demokratikleşme ile demokratik sosyalizme doğru aşamaları tuhaf tarihsel kavramının bir tür vardır. Sol parti ve rütbe ve dosya başarıyla Alman SPD ve sosyal demokratik gelenekler merkezine doğru daha da hareketli kırmak için kendi girişimleri üzerine SPS modellemek için sağcı planlarını engelledi. Kapitalizmin aşılması ve demokratik sosyalizmin kurulması amacı programda anlamaya devam etmesi gerçeği bunun en iyi kanıtıdır.

Partide Juso rolü

Bu parti kongresinde rol aynı anda çok sayıda SPS başkan yardımcılarından biridir Juso ve özellikle Juso başkanı Cedric Wermuth, oynadığı olduğunu söylemek abartı olmaz. Juso son yıllarda SPS bağımsız bir siyasi profili geliştirmiş ve güçlü bir gençlik hareketi karakter kazandı. Juso üyeliği rakamları sürekli var ve önemli ölçüde son üç yılda arttı. Bu dönemde Juso yeniden politize ve şimdi bir bütün olarak parti içinde yansıtılır güven kazanmıştır. Toplum içindeki konumlarını nedeniyle gençlik, değiştirilen nesnel durumun etkilerini hissediyor ilk katmandır. Rütbe ve dosyanın özlemleri sosyal demokratların geçmiş nesillerin sınıf işbirlikçi politikaların ortak bir şey var. Bu katman sosyalist politikalar lehine önemli sonuçlara çekiyor. Onlar böylece, seferber etmek, burjuvazi ile kırmak için demokratik tartışmalar ve rütbeleri siyasi eğitim ihtiyacını görmek, ve. Ekonomik krizin bizden önce biri gibi durumlarda, olayları çelişkilerin birbirini izleyen erüpsiyonlar geçiyoruz. Juso bu olaylara çok duyarlı hale gelmiştir ve yaratılan koşulların baskısı altında sola doğru daha fazla hareket, güçlü bir politik pozisyonları kabul duyan. Bu Juso sağ ve sol arasındaki SPS içinde yer alan farklılaşma sürecinde önemli bir rol oynamıştır neden oldu. Sadece partinin geleceği tahmin gençlik kanadı olan, ama aynı zamanda SPS sosyalist politikalar bugün için mücadelede öncü bir güçtür.

Sola doğru bir dönüş

Ne kongresinde gördüm partinin sol ayakta ve liderliği daha fazla militanlık ifade rütbe ve dosya. Sorun bu partinin gün-gün siyaset üzerine ani bir etkisi yok olmasıdır. Bu nedenle sol belirleyici bir dönüş konuşmak için çok erken. Işçilerin ve gençlerin hala büyük ölçekte harekete taşınmaması ve henüz parlamentodaki parti önderliğine taleplerini getirmiş değiller. Işçi sınıfına parti bağlantısı sistematik son onyıllarda zayıflamıştır. Parti programına ekonominin bir demokratikleşme talebi ekleyerek bu sadece inanmak kimse bu bağlantıyı gecede bir yanılsama olduğunu yeniden kurabilir. Bu sadece sendikaların parti üyelerinin sistematik çalışma yoluyla ve burjuva partileri ile herhangi bir işbirliği için sağlam bir muhalefet ile yapılabilir. O muhalefette iken SPS geçmişte güçlü oldu. O dönemde büyük sosyal reformlar değil, sınıf işbirliği yoluyla almayı başardı, ancak kitlesel seferberliğin ve sınıf mücadelesi ile 1910 ve 20'li yılların devrimci yükseliş sırasında. Tüm bunların üstüne, sağcı şimdi parti programına karşı yürüttüğü kampanya devam ediyor. Bern ve Zürih kanton parti liderliğinin açıkça kongre kararları ve bu nedenle parti programını karşı çıkmıştır. Sağcı düzenlenen ve çok sayıda ağlar ve organları vasıtasıyla bağlanır. Sol kanattan seçimlere vadede sağcı gücünü karşı için sol kongrede çoğunluğu elde edebildi bile olsa o zor olacaktır. Bu nedenle, biz muhtemelen önümüzdeki seçimlerde SPS için daha fazla kayıp olacaktır. Bu parti içindeki iç farklılaşmayı keskinleştirmek için hizmet edecek, hangi daha açık bir karakter üstlenecek. Liderlik sürece farklı hizipler arasındaki uzlaşmaya dayanan, aynı kalır; olarak parti tabanından tarafından meclis grup üzerinde kontrol ettiği müddetçe ve dosya kurulmamıştır ve burjuva hükümetin katılım politikası sürece kilit unsurdur SPS büyük bölümleri için, parti krizden krize ve demokratik sosyalizm mücadelesi gitmek mahkumdur çiçekli bir cümle daha fazla kalacaktır. Juso SPS ve işçiler ve işçi sendikaları arasındaki bağlantıları yeniden kurulmasında öncü olmak zorundadır. Önümüzdeki seçimlerde biz kapitalizm ile bitirmek ve gerçek demokratik sosyalizm için mücadele etmek gereğini savunan, okullar ve fabrikalar önünde sokağa gitmek gerekir, hangi gerçek bir sosyalist programı ile mümkündür.

Kaynak

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar