Italo Svevo

İstanbul alınıp yağma edildikten sonra şehir ve imparatorluk toprakları Haçlılar arasında paylaşıldı. Merkez İstanbul olmak üzere bir Latin imparatorluğu kuruldu ve imparator seçilen Flandria kontu Baudouin, İstanbul'un sekizde beşini, Sisam, Sakız ve Midilli adalarıyla Güney Trakya'yı, İstanbul boğazı, Marmara ve Çanakkale boğazı kıyı bölgesini aldı.

İstanbul'un alınmasında büyük emeği geçen Venedik docu Enrico Dandolo'ya şehrin sekizde üçü, Dyrrhakhion (Dıraç) ve birkaç liman, İon adaları,

Italo Svevo

Italo Svevo (19 Aralık 1861- 13 Eylül 1928) İtalyan yazar

Alman-Yahudi bir ailede Trieste’de doğan (doğumu Ettore Schmitz) ve Bavarya’da eğitim gören Italo Svevo (Svevo, “Swab” bölgesinden gelen anlamındadır) ticaret okuluna gitmiş , Triste bankasında çalışmış ve tüm hayatını, ne yeteneği ne de isteği olduğu iş dünyasında geçirmiştir. Bir yandan, yazmaya başlamış, İtalyanca yazdığı ‘Bir Yaşam’(1892) ve ‘Yaşlılık’ (1898) kitaplarını tamamlamıştır. Tek başına finanse ettiği her iki kitabı da ticari olarak başarısızlığa uğrar. Yirmi yıl yazmaya ara verdikten sonra , 1907 yılında James Joyce ile tanışır. Joyce, Svevo’nun edebi yeteneğinden o kadar etkilenir ki , Svevo’nun en etkileyici romanı ‘Zeno’nun Bilinci’ (1923)’ni Avrupa’da Fransız avant-garde çevrelerinde duyurmak için onu destekler. Svevo, 1928 yılında, tam ülkesinde ve Avrupa’da tanınmaya başlamışken bir trafik kazasında ölür. Svevo’nun çalışmaları genellikle dilin potansiyelleri ile ilgilenir. Trajedileri komediye dönüştürüp insan varlığı hakkında yazar.

Italo Svevo'nun başyapıtı sayılan Zeno'nun Bilinci, yarıda kalan bir ruhbilimsel çözümlemenin öyküsüdür; romanın başkişisi olan Zeno, psikanaliz seanslarına inancını yitirip doktorunu yüzüstü bırakınca doktor öç almak için Zeno'nun kendi eliyle not ettiği özyaşamöyküsünü kamuoyuna sunar. Fazlasıyla kişiye özel, dolaylı, fazlasıyla ayrıntılı başlayan öyküde, yavaş yavaş Zeno'nun kişiliğinin, ruh yapısının gelişmesi, olaylarla etkileşimi izlenir. Anlatım, öznel düzlemden yavaş yavaş insanoğlunun varoluş koşullarını içeren evrensel düzleme kaydırılır.

Eserleri  • Una vita, 1892 (Bir yaşam)
  • Senilità, 1898 (Yaşlılık)
  • La coscienza di Zeno, 1923 (Zeno'nun bilinci)

    Kaynaklar

    Vikipedi

Yanıtlar