İtalya Krallığı (İtalyanca: Regno d'Italia) 1861 yılında İtalya'nın Birleşmesi sonucu ve 1946 yılında İtalya Cumhuriyeti'nin ilanına kadar devam etmiş bir krallıktır. İtalya Krallığı Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra kurulmuş bütün İtalya yarımadasını kapsayan ilk devlettir.

İtalya Krallığı

İtalya Krallığı (İtalyanca: Regno d'Italia) 1861 yılında İtalya'nın Birleşmesi sonucu ve 1946 yılında İtalya Cumhuriyeti'nin ilanına kadar devam etmiş bir krallıktır. İtalya Krallığı Roma İmparatorluğunun dağılmasından sonra kurulmuş bütün İtalya yarımadasını kapsayan ilk devlettir. Aradaki 12 yüzyıl boyunca İtalya yarımadasında çok sayıda devletçikler kurulmuş ve İtalya 19. yüzyıla kadar birlik sağlayamamıştır.

İtalya'nın birleşmesi

19. yüzyılın ilk yıllarında İtalya I. Napolyon tarafından işgal edilerek Fransız etkisi altına girdi. Viyana Kongresi İtalya'nın Fransız işgalinden önce yöneten hanedanlara geri verilmesini öngörüyordu. Böylece Papalık Devleti, Sardinya-Piemonte Krallığı, Toskana Grandüklüğü, Modena Düklüğü and the Lombardiya-Venedik Krallığı tekrar kuruldu. Ancak Carbonari adı verilen gizli dernekler İtalya'nın birleşmesi için çalışmaya başladılar. Giuseppe Mazzini ve Giuseppe Garibaldi birleşme hareketinin öncüleri arasında yer alıyorlardı. Ayrıca Sardinya kralı II. Victor Emmanuel de bu birleşme hareketini destekleyenler arasındaydı.

1848 yılında Lombardiya Avusturya'nın elinde bulunuyordu. İtalya'yı birleştirmek konusunda Fransa'nın desteğini almayı başaran İtalya, 1859'da Fransa ile birlikte Avusturya'yı mağlup etti ve 11 Kasım 1859'da Avusturya ile Piyemonte arasında Zürih'te barış antlaşması yapıldı. Buna göre; Avusturya, Lombardiya'yı Piyemonte'ye verdi. Venedik dahil olmak üzere diğer İtalyan Devletleri arasında bir konfederasyon teşkil edilmesi ve konfederasyonun fahri başkanının papa, fiili başkanının Piyemonte olması kabul edildi. Bir süre sonra Kuzey İtalya'daki küçük devletler de Piyemonte'ye katılma kararı aldılar. Böylece bütün Kuzey ve Orta İtalya Piyemonte'ye katılmış oldu. 1870'de Roma ve 1886'da Venedik, İtalya birliğine dahil oldular. Bunların da iştiraki sonucu İtalyan Milli Birliği tamamlanmış oldu. İtalya Krallığı kuruldu.

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar