Itemize

Itemize

Itemize İngilizce anlamı ve tanımı

Itemize anlamları

  1. (v. t.) To state in items, or by particulars; as, to itemize the cost of a railroad.

Itemize tanım:

Kelime: item·ize
Söyleniş: 'I-t&-"mIz
İşlev: transitive verb
Türleri: -ized; -iz·ing
: to set down in detail or by particulars : LIST itemized all expenses

Itemize ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Enumerate, Recite,

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.