İterasyon

Kelime anlamı tekerrür, tekrarlama, yineleme ve mükerrer icrâ, ardışık işlem anlamlarına gelen iterasyon (iteration), programlamada kod blokları yazılırken dizi elemanlarının teker teker yazılması yerine çeşitli döngüler kullanarak yazılmasıdır.

İterasyon

Kelime anlamı tekerrür, tekrarlama, yineleme ve mükerrer icra, ardışık işlem anlamlarına gelen iterasyon (iteration), programlamada kod blokları yazılırken dizi elemanlarının teker teker yazılması yerine çeşitli döngüler kullanarak yazılmasıdır.

Mesela PHP dilinde bir dizimiz olduğunu varsayarak aşağıdaki kullanımı gerçekleştirmek mümkündür.

<code>$``Dizi`` = array(`1nci Değer. `, `2nci Değer. `, `3ncü Değer.`);</code>


``Yinelemesiz (İterasyonsuz)``
<code>echo $``Dizi``[1];
echo $``Dizi``[2];
echo $``Dizi``[3];</code>
yerine -->

``Yinelemeli (İterasyonlu)``
<code>for ($``i`` = 0; $``i`` < count($``Dizi``); $``i``++)
{
 echo $``Dizi``[4];
}</code>


Her iki kullanımda da alacağımız HTML çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

<code>1nci Değer. 2nci Değer. 3ncü Değer.</code>


Bununla beraber Yineleme (iterasyon) sadece dizilere mahsus bir kullanım değildir. Mesela aşağıdaki JavaScript kodu ile yineleme için bir değişken oluşturup bunu belirlediğimiz sınır sayısına kadar artırmasını ve yazmasını sağlayabiliriz.

<code><script type="text/javascript">
``var`` ``PUAN`` = Array(` `, `(4.79), `, `(3.99), `, `(2.63)`);
``var`` ``SIRA`` = 1;
 do
 {
  document.write(``SIRA`` + `. yarışmacının puanı: ` + ``PUAN``[5]);
  ``SIRA``++;
 }
 while (``SIRA`` <= 3)
</script></code>


Bu kullanım sonrasında alacağımız HTML çıktısı şu şekilde olacaktır.

<code>1. yarışmacının puanı: (4.79), 2. yarışmacının puanı: (3.99), 3. yarışmacının puanı: (2.63)</code>


Görüldüğü gibi <code>``SIRA``</code> değişkeni bir dizi olmadığı halde yineleme aracılığıyla kendisine 1 eklenerek yazdırılmaktadır. Bununla beraber <code>``PUAN``</code> isimli dizinin değerlerini kendisine atanan sayı sırasına göre dizi içerisinden çekerek yazdırmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar