İtikad

İtikad ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Akide

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Akide
1 yıl önce

Akîde kelimesi kavram olarak Kur'an'da yer almaz. Akîde tanımı İslam İtikadi Mezhepleri tarafından, Kur'an'da bulunmayıp hadislerde geçen inanç konuları...

Akide, Ansiklopedi, Din, Taslak, İslam, ,
Mürcie
1 yıl önce

Mürcie, (Arapça: المرجئة) bir İslam dini itikad mezhebi. Mürcie mezhebi ilk olarak üçüncü halife Osman zamanındaki kargaşalı dönemde ortaya çıkmıştır....

Mürcie, Ahiret, Ali, Allah, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Büyük günah işleyenin durumu, Dürzilik, Eşariye, Fasık
Sünnilik
1 yıl önce

kalan bir itikadi mezheptir. Geçmişte Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Türklerin büyük bir kısma Sünniliğin bu itikadi mezhebine...

Alevilik, Arapça, Caferiyye, Eşarilik, Fetva, Fıkıh, Hanbeli mezhebi, Hanefi mezhebi, Kur'an
Mutezile
1 yıl önce

Muaviye'ye devredip Muaviye'ye biat etmesi üzerine, siyaseti bırakarak itikad ile ilgilenmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Mutezile mensupları eserlerinde...

Mu'tezile, Abbasiler, Adalet, Ahiret, Ali, Allah, Arapça, Babilik, Bahailik, Büyük günah, Cebriyye
Kelâm
1 yıl önce

tartışmalarında aklı esas alan yaklaşımları ile öne çıkmışlardır. Sünni itikad mezheb imamlarından Ebü'l Hasan Eş'arî Sünni kelam ilminin kurucularından...

Kelİ¢m, Allah, Doğru, Eşarilik, Felsefe Portalı, Gazali, Hidayet, Kader, Kaza, Maturidi, Mebde
İslam felsefesi
1 yıl önce

tarihi süreç içerisinde pek çok dal ve okullara ayrılmıştır. İslam dininin itikadi esaslarının akıl temelinde ele alınarak incelenmesi, değerlendirilmesi...

Emr-i bi'l ma'rûf ve nehy-i anil münker
1 yıl önce

biri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bu lâfız ve anlamı bir İslami itikad mezhebi olan Mu'tezile'nin ilkelerinden biridir. ^ "EMİR bi'l-MA'RÛF NEHİY...

Emr-i bi`l ma`rí»f ve nehy-i anil münker, Arapça, Ayet, Hí»d suresi, Kur`an, Mu`tezile, Tevbe Suresi, İslam, í‚l-i İmrân suresi
Mezhep
1 yıl önce

farklılıklar arz edebilir. İslam dininde mezhepler Fıkhi mezhepler ve İtikadi mezhepler olarak iki ana gruba ayrılır. ^ "Mezhep nedir?". 18 Kasım 2015...

Mezhep, Din, Eşarilik, Hanbeli, Hanefi, Hristiyanlık, Katolik, Maliki, Maturidi, Ortodoks, Protestan